Popis předmětu - XP39SPG

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP39SPG Seminář Počítačové Grafiky
Role:S Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13139 Jazyk výuky:
Garanti:Bittner J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bittner J., Sýkora D. Kreditů:4
Cvičící:Bittner J., Sýkora D. Semestr:L

Webová stránka:

https://dcgi.fel.cvut.cz/cs/study/spg

Anotace:

Seminář počítačové grafiky seznámí studenty s vybranými výzkumnými tématy počítačové grafiky jako jsou efektivní zobrazovací metody, modelování povrchů a jejich optických vlastností, simulace fyzikálních jevů, geometrické modelování a animace. Seminář se věnuje i grafickým technikám využívaným v příbuzných oborech jako je zpracování obrazu, počítačové vidění a interakce člověka s počítačem podle konkrétních témat doktorských projektů studentů předmětu. Cílem předmětu je jednak přiblížit vybraná témata studentům a zároveň pomocí rozboru kvalitních výzkumných prací rozvíjet schopnost vědecké práce v oboru.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP39SPG

Cíle studia:

Cílem předmětu je jednak přiblížit vybraná témata studentům a zároveň pomocí rozboru kvalitních výzkumných prací rozvíjet schopnost vědecké práce v oboru.

Osnovy přednášek:

Rámcový plán témat:
1. Fyzikálně založená syntéza obrazu - Algoritmy
2. Fyzikálně založená syntéza obrazu - Modely povrchů
3. Fyzikálně založená syntéza obrazu - Pokročilá témata
4. Datové struktury pro syntézu obrazu - Objektové hierarchie
5. Datové struktury pro syntézu obrazu - Prostorová dělení
6. Urychlování metod sledování paprsku - Část I 7. Urychlování metod sledování paprsku - Část II
8. Zobrazování v reálném čase - Algoritmy
9. Zobrazování v reálném čase - Optimalizační techniky
10. Interaktivní manipulace obrazu - Část I 11. Interaktivní manipulace obrazu - Část II
12. Modelování přírodních jevů - Část I 13. Modelování přírodních jevů - Část II

Osnovy cvičení:

1. Introduction and paper assigment
2. Work on presentations
3. Work on presentations
4. Presentation and discussion of paper 1
5. Presentation and discussion of paper 2
6. Presentation and discussion of paper 3
7. Presentation and discussion of paper 4
8. Presentation and discussion of paper 5
9. Presentation and discussion of paper 6
10. Presentation and discussion of paper 7
11. Presentation and discussion of paper 8
12. Discussion of reviews
13. Reserve

Literatura:

[1] Matt Pharr, Wenzel Jakob, Greg Humphreys. Physically Based Rendering 3rd edition. Morgan Kaufmann, 2016.
[2] Tomas Akenine-Moller, Eric Haines, Naty Hoffman. Real-Time Rendering 3rd Edition, A. K. Peters, Ltd., 2008.
[3] Conference and journal publiactions related to PhD thesis topics of course participants

Požadavky:

Žádné prerekvizity.

Klíčová slova:

počítačová grafika; reading group

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 25.5.2024 11:50:45, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)