Popis předmětu - A1B16MME

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1B16MME Makro a mikroekonomika
Role:V Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/makro-a-mikroekonomika

Anotace:

Základní ekonomické pojmy, trh, zákon poptávky, zákon nabídky, tržní rovnováha, regulace cen, cenová a důchodová elasticita, chování spotřebitele, chování výrobce, náklady, příjem, zisk, selhání trhu, monopoly, vládní hospodářská politika, hrubý domácí produkt - tvorba, užití hrubého domácího produktu, multiplikátory, peníze, inflace, banky, monetární politika, trh práce, hospodářský cyklus, fiskální politika, zahraničně obchodní politika, komparativní výhody, ČR a Evropská unie, euro.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1B16MME

Osnovy přednášek:

1. Význam ekonomie. Základní pojmy.
2. Trh. Poptávka a nabídka.
3. Elasticita. Chování spotřebitele.
4. Chování výrobce. Náklady a příjem.
5. Chování výrobce. Maximalizace zisku.
6. Selhání trhu. Monopol, oligopol, monopolistická konkurence.
7. Základy makroekonomiky. Vládní hospodářská politika. Základní teoretické koncepce.
8. Hrubý domácí produkt - definice a tvorba.
9. Hrubý domácí produkt - užití.
10. Peníze. Inflace. Banky. Monetární politika.
11. Trh práce. Nezaměstnanost. Hospodářský cyklus.
12. Fiskální politika. Státní rozpočet. Veřejný dluh.
13. Zahraničně obchodní politika. ČR a Evropská unie. Euro.
14. Shrnutí. Rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Význam předmětu. Základní pojmy.
2. Statistické výpočty.
3. Poptávka, nabídka, trh.
4. Elasticita.
5. Spotřebitel.
6. Chování výrobce - produkce.
7. Chování výrobce - náklady.
8. Chování výrobce - tržby a zisk v podmínkách dokonalé konkurence a monopolu.
9. Mezinárodní obchod - absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodu, teorie mezinárodních směnných poměrů.
10. Základní makroekonomické ukazatele - HDP tvorba.
11. Základní makroekonomické ukazatele - HDP užití.
12. Základní makroekonomické ukazatele - inflace.
13. Základní makroekonomické ukazatele - magický čtyřúhelník.
14. Rezerva, dopisování testů, zápočet.

Literatura:

Základní tituly:
1. Fialová H. - Fiala J., EKONOMICKÉ CHOVÁNÍ. Příběhy o lidech, firmách a hospodaření vlády, Díl I. Příběhy o lidech a firmách. A plus, Praha 2013, ISBN 978-80-87681-00-8
2. Fialová H. - Fiala j., EKONOMICKÉ CHOVÁNÍ. Příběhy o lidech, firmách a hospodaření vlády, Díl II. Hospodaření vlády. A Plus, Praha 2014, ISBN 978-80-87681-03-9
3. Fialová H. - Ambrožová A. - Jandera J., ČÍSLA A ČÁRY V EKONOMII, A plus, Praha 2013, ISBN 978-80-87681-01-5
Doplňkové tituly:
4. Fialová H. - Fiala J., EKONOMIE pro studenty, manuál, A plus, Praha 2011 , ISBN 978-80-903804-6-2
5. Fialová H. - Fiala J., EKONOMICKÝ SLOVNÍK s výkladem česky a anglicky, 3. vydání, A plus, Praha 2014, ISBN 978-80-87681-02-2

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/makro-a-mikroekonomika

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V


Stránka vytvořena 18.4.2024 17:50:33, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)