Popis předmětu - XP32ODV

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP32ODV Ochrana duševního vlastnictví
Role:S Rozsah výuky:2P + 0S
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Hájek J. Zakončení:ZK
Přednášející:Hájek J. Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz

Anotace:

Předmět Ochrana duševního vlastnictví představuje základy této problematiky. Studenti se dozví, proč je nutné chránit výsledky výzkumu i vývoje, jak chránit svá technická řešení a design, jak získat např. ochrannou známku i to, jak uspět s ochranou svého nápadu na mezinárodní úrovni. Kurz se též věnuje mechanizmům udělování licencí k jednotlivým způsobům ochrany jako standardnímu způsobu komercializace unikátních výsledků duševní činnosti. Závěrem je kladen důraz na metodiku kvalitních rešerší, které jsou nutnou podmínkou pro úspěšnou realizaci každého výzkumného či vývojového úkolu. Předmět je vyučován formou E-learningu. Motto: Kdo nechrání výsledky vědecké práce, nemůže se špičkovým pracovištím ani přiblížit...

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP32ODV

Cíle studia:

Student se seznámí se základními pojmy tématiky ochrany duševního vlastnictví, seznámí se s pojmy patent, ochranná známka či průmyslový vzor a základy licencování.

Osnovy přednášek:

1. Motivační přednáška
2. Základy
3. Ochrana technických řešení
4. Ochrana designu
5. Ochrana označení
6. Přihlašování do zahraničí
7. Systémy třídění
8. Videokurz - vyhledávání v databázích
10. Průmyslově právní smlouvy
11. Prosazování práv z průmyslového vlastnictví
12. Základy korektního nakládání se SW, hud. a film. záznamy
13. Videopřednáška
14. Test

Osnovy cvičení:

Literatura:

https://ocw.cvut.cz/moodle/login/index.php

Požadavky:

1. Odevzdání všech zadaných úkolů na elearningovem portálu
2. Úspěšné splnění závěrečného testu (podle klasifikační tabulky ECTS)

Poznámka:

Předmět je vyučován e-learningovou formou

Klíčová slova:

patent, průmyslový vzor, ochranná známka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 25.5.2024 12:51:14, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)