Popis předmětu - XP37RAD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP37RAD Radioelektronika
Role:S Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:Kovář P. Zakončení:ZK
Přednášející:Kovář P. Kreditů:4
Cvičící:Kovář P. Semestr:L

Anotace:

Rádiové přijímače a vysílače. Vysokofrekvenční bloky systémů. Bloky přeměny kmitočtu. Systémy s kmitočtovým, časovým a kódovým dělením. Teoretické i praktické aspekty modulací zejména z hlediska bezpečného přenosu dat v letectví - aplikace metod statistické radiotechniky. Speciální požadavky na konstrukci rádiových zařízení pro letectví.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP37RAD

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 25.5.2024 11:50:45, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)