Subject description - XP37RAD

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
XP37RAD Radioelectronics
Roles:S Extent of teaching:2P+2S
Department:13137 Language of teaching:CS
Guarantors:Kovář P. Completion:ZK
Lecturers:Kovář P. Credits:4
Tutors:Kovář P. Semester:L

Anotation:

Rádiové přijímače a vysílače. Vysokofrekvenční bloky systémů. Bloky přeměny kmitočtu. Systémy s kmitočtovým, časovým a kódovým dělením. Teoretické i praktické aspekty modulací zejména z hlediska bezpečného přenosu dat v letectví - aplikace metod statistické radiotechniky. Speciální požadavky na konstrukci rádiových zařízení pro letectví.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP37RAD

Course outlines:

Exercises outline:

Literature:

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
DOKP Common courses S
DOKK Common courses S


Page updated 16.6.2024 17:52:04, semester: Z,L/2023-4, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)