Popis předmětu - XP14MEN

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP14MEN Nové směry měničové techniky
Role:S Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13114 Jazyk výuky:
Garanti:Lettl J. Zakončení:ZK
Přednášející:Lettl J. Kreditů:4
Cvičící:Čeřovský Z., Lettl J. Semestr:L,Z

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a funkcemi nejnovějších topologií výkonových polovodičových měničů s přihlédnutím k zaměření jejich disertační práce. Obsahem předmětu je optimalizace parametrů přeměny výkonu v systémech polovodičových měničů. Předmět je zaměřen především na nové trendy v používání nových principů, topologií, funkcí a možností využití výkonových polovodičových měničů realizovaných na bázi moderních výkonových polovodičových prvků a využití stále výkonnějších řídicích mikropočítačů. Dále jsou probírána témata jako metody modulace pro měniče napětí a proudu, způsoby řízení měničů s možností regulace účinníku. Dále jsou probírány topologie matricových měničů, víceúrovňových měničů, rezonančních měničů, stejně jako problémy související s jejich návrhem a praktickým využitím.

Cíle studia:

Cílem studia je uvézt studenty do nejnovější problematiky současného vývoje elektronických měničů s přihlédnutím k jejich zaměření v perspektivním thématu jejich doktorské práce.

Osnovy přednášek:

1. Proudový usměrňovač s PWM princip, řízení, vlastnosti
2. Napěťový usměrňovač s PWM princip, řízení, vlastnosti
3. Aktivní filtr princip, řízení, vlastnosti
4. FACTS - Flexible AC Transmission System
5. Přímý měnič kmitočtu princip, řízení, vlastnosti
6. Více úrovňový měnič princip, řízení, vlastnosti
7. Rezonanční měniče princip, řízení, vlastnosti
8. Měniče pro bezdrátový přenos energie
9. Specifika trakčních měničů
10. HVDC měniče principy, řízení
11. Aplikace měničů ve Smart grids
12. EMC polovodičových měničů

Osnovy cvičení:

Literatura:

Ned Mohan, William P. Robbins, Tore M. Undeland: Power Electronics: Converters, Applications and Design, 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, March 2003 Bimal K. Bose: Power Electronics and Variable Frequency Drives : Technology and Applications John Wiley & Sons, Inc. -IEEE Press, New York, September 1996 PRESSMAN, Abraham I., Keith H. BILLINGS a Taylor MOREY. Switching power supply design. 3rd ed. New York: McGraw - Hill, 2009. CHIASSON, John Nelson. Modeling and high performance control of electric machines. Hoboken: Wiley, 2005. ISBN 0-471-68449-X.

Požadavky:

Znalost teoretické elektrotechniky v rozsahu přednášeném v inženýrském studiu na ČVUT FEL.

Poznámka:

Předmět je nabízen také v anglické verzi

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 25.5.2024 12:51:14, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)