Popis předmětu - XP14MZR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP14MZR Moderní způsoby řízení pohonů
Role:S Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:Lettl J. Zakončení:ZK
Přednášející:Lettl J. Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou řízení a regulace elektrických pohonů s přihlédnutím k zaměření doktorské práce. Náplní předmětu je optimalizovat parametry elektromechanické konverze energie v elektrických pohonných systémech a příslušné výkonové elektronice, pomocí moderních algoritmů řízení a regulace. Předmět je zaměřen především na střídavé pohony, zejména pohony s asynchronními a synchronními motory.

Cíle studia:

Cílem studia je uvézt studenty do nejnovější problematiky řízení a regulace elektrických pohonů s přihlédnutím k zaměření jejich doktorské práce.

Osnovy přednášek:

1. Moderní řízený pohon, přehled způsobů řízení elektrických pohonů
2. Typy vektorového řízení, principy, vlastnosti
3. Typy přímého řízení momentu, principy, vlastnosti
4. Specifika řízení synchronních motorů s permanentními magnety
5. Bezsenzorové řízení střídavého pohonu
6. Řízení elektrických pohonů pomocí pozorovatelů, RF-MRAS a CB-MRAS metod
7. Použití Luenbergerova pozorovatele a Kalmanova filtru
8. Sliding mode řízení elektrických pohonů
9. Prediktivní řízení elektrických pohonů
10. Specifika řízení trakčních pohonů
11. Hybridní pohony pro elektromobily
12. Diagnostika a senzory elektrických pohonů

Osnovy cvičení:

Literatura:

Ned Mohan, William P. Robbins, Tore M. Undeland: Power Electronics: Converters, Applications and Design, 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, March 2003 Bimal K. Bose: Power Electronics and Variable Frequency Drives : Technology and Applications John Wiley & Sons, Inc. -IEEE Press, New York, September 1996
H. Klee, Simulation of Dynamic Systems with MATLAB and Simulink. CRC Press, 2007
CHIASSON, John Nelson. Modeling and high performance control of electric machines. Hoboken: Wiley, 2005. ISBN 0-471-68449-X.
W. Leonhard, Control of Electrical Drives. Berlin, Germany: Springer, 2012.

Požadavky:

Znalosti na úrovni inženýrského studia z oblasti výkonové elektroniky, elektrických strojů, elektrických pohonů a regulační techniky.

Poznámka:

Předmět je nabízen také v anglické verzi

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 24.6.2024 05:50:47, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)