Popis předmětu - XP32MOS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP32MOS Mobile Networks
Role:S Rozsah výuky:2P + 2C
Katedra:13132 Jazyk výuky:EN
Garanti:Bečvář Z., Bešťák R. Zakončení:ZK
Přednášející:Bečvář Z., Bešťák R., Mach P. Kreditů:4
Cvičící:Bečvář Z., Bešťák R., Mach P. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/XP32MOS

Anotace:

Předmět podrobněji seznamuje studenty s vývojem a standardizací mobilních sítí a především hlouběji popisuje architektury, základní principy a mechanismy používané v mobilních sítích. Předmět taktéž seznamuje studenty s trendy a budoucím vývojem v oblasti mobilních sítích.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: /cz/anketa/aktualni/courses/XP32MOS/

Cíle studia:

Absolvováním předmětu student získá podrobné znalosti z oblaszi mobilních sítí 3G - 5G.

Osnovy přednášek:

1. Generace mobilních sítí, standardizace, frekvenční pásma.
2. Sítě 3G - služby, síťová architektura, signalizace.
3. Sítě 3G - protokolová architektura, fyzická vrstva, základní procedury.
4. Sítě 3G - datové přenosy, technologie xHSPA.
5. Sítě LTE - vlastnosti, služby síťová architektura, signalizace.
6. Sítě LTE - protokolová architektura, fyzická vrstva, rámec.
7. Sítě LTE - typy kanálů a jejich struktura, základní procedury.
8. Sítě LTE-A - vlastnosti a změny oproti sítím LTE.
9. Sítě LTE-A Pro - vlastnosti a změny oproti sítím LTE/LTE-A Pro.
10. Heterogenní sítě - koexistence buněk, malé buňky.
11. Správa spektra, Komunikace D2D/M2M.
12. Pokročilé komunikační techniky používané v mobilních sítích.
13. Sítě 5G - vlastnosti, architektura.
14. Trendy a budoucí vývoj mobilních sítí.

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. M. Sauter, "From GSM to LTE-Advanced: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband," Revised Second Edition. Wiley. 2014.
2. H. Holma, A. Toskala, "LTE for UMTS Evolution to LTE-Advanced," Second edition, Wiley, 2011.
3. G. de la Roche, "A. A. Glazunov, B. Allen, "LTE-Advanced and Next Generation Wireless Networks," Wiley, 2013.
4. J. Rodriquez, "Fundamentals of 5G Mobile Networks," Wiley, 2015.

Požadavky:

Zkouška je písemná. Minimálním požadavkem je 60% správných odpovědí na zadané otázky.

Klíčová slova:

Mobilni sítě, síťové architektury, protokoly, procedury.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 24.6.2024 05:50:47, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)