Popis předmětu - XP36HS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP36HS Hypermediální systémy
Role:S Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13136 Jazyk výuky:
Garanti:Jelínek I. Zakončení:ZK
Přednášející:Jelínek I. Kreditů:4
Cvičící:Jelínek I. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/local/kos/course_info.php?code=XP36HS

Anotace:

Hypermediální systémy, základní modely. Inteligentní vyhledávání, adaptivní navigace, personalizace přístupu. Webová inteligence, sémantický web. Webové inženýrství, jeho složky a východiska. Internet Computing, moderní technologie pro návrh webových aplikací.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP36HS

Osnovy přednášek:

1. Hypermediální systémy, základní modely. ^
2. Inteligentní vyhledávání ^
3. Adaptivní navigace, personalizace přístupu. ^
4. Webová inteligence ^
5. Sémantický web. ^
6. Webové inženýrství, jeho složky a východiska. ^
7. Internet Computing, ^
8. Moderní technologie pro návrh webových aplikací ^

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. WEB Engineering, Priciples and techniques by Woojong Suh Publisher: Idea
Group Publishing; (2005)
2. WEB Engineering by Emilia Mendes, Nile Mosley (Eds.) Publisher: Kluwer
Academic Press publishing; (2006)
3. The Semantic Web : A Guide to the Future of XML, Web Services, and
Knowledge Management by Michael C. Daconta, Leo J. Obrst, Kevin T. Smith Publisher: John Wiley & Sons; (2003)
4. Internet Computing, Singh, M.,P. (Ed), Chapman, 2005
Series, Cooperative Information Systems Related Links Companion Site (w/ slides and supplemental content)
5. Grigoris Antoniou and Frank van Harmelen, A Semantic Web
Primer, The MIT Press, 2010
6. http://fuchs.uti.at/wp-content/uploads/2009/12/Web2.pdf
7. http://www.amazon.com/WEB-ENGINEERING-A-PUNTAMBEKAR/dp/935038194X
8. http://www.intechopen.com/books/semantic-web
9. http://www.akamonitor.cz/webing_kniha1.htm
10. http://webing.euweb.cz/

Požadavky:

http://webing.felk.cvut.cz/hypermedia-systems/

Klíčová slova:

Hypermedia systems, Internet Computing, Semantic web

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 25.5.2024 11:50:45, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)