Popis předmětu - XP37ARA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP37ARA Architekturní akustika
Role:S Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:Husník L. Zakončení:ZK
Přednášející:Husník L. Kreditů:4
Cvičící:Husník L. Semestr:L

Anotace:

Vlnová, geometrická a statistická akustika. Akustické obklady a pohlcování zvuku. Objektivní kritéria akustické kvality sálů. Subjektivní kritéria poslechové kvality sálů. Měřící metody v prostorové akustice. Fyzikální modelování a matematické simulace šíření zvuku. Elektroakustické ozvučování sálů. Akustické vlastnosti konstrukcí budov: zvuková pohltivost, neprůzvučnost. Jednoduché a víceprvkové konstrukce. Složené konstrukce. Kritéria zvukoizolačních vlastností stavebních konstrukcí. Měřící metody v akustice konstrukcí. Výpočtové metody.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP37ARA

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

[1] Kolmer, F., Kyncl, J.: Prostorov8 akustika, SNTL/ALFA, 1980

Požadavky:

Klíčová slova:

room acoustics, subjective criteria, objective criteria, acoustic insulation

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 25.5.2024 11:50:45, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)