Popis předmětu - XP38MDR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP38MDR Metody digitalizace a rekonstrukce spojitých signálů
Role:S Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Vedral J. Zakončení:ZK
Přednášející:Vedral J. Kreditů:4
Cvičící:Vedral J. Semestr:L

Webová stránka:

/cz/education/bk/predmety/11/52/p11528204.html

Anotace:

Náplní předmětu je detailní popis metod zpracování a digitalizace analogových signálů v měřicí technice. Týká se to zejména oblasti zvýšení rozlišitelnosti digitalizátorů rozmítacími signály a metod k určení jejich metrologických parametrů s použitím spojitých a diskrétních integrálních transformací a jejich aplikací. Důraz je kladen na popis metod potlačení rušivých signálů, metod umožňující dosažení vysokých metrologických parametrů digitalizátorů spojitých signálů a určení jejich dynamických a šumových vlastností.

Cíle studia:

Rozšířit znalosti doktorandů o nestandardní metody předzpracování a digitalizace analogových signálů v měřicí technice s cílem dosáhnout vysoké přesnosti a efektivního potlačení rušivých signálů.

Obsah:

•Zpracování malých signálů, potlačení šumu, synchronní detekce. •Zpracování neharmonických signálů. •Galvanické oddělení, filtrace. •Pokročilé metody vzorkování a kvantování. •Digitalizace s vysokou vzorkovací rychlostí a/nebo s vysokým rozlišením. •Rekonstrukce analogového signálu. •Měření dynamických parametrů digitalizátorů - testování digitalizátorů v časové, kmitočtové a amplitudové oblasti.

Osnovy přednášek:

1. Typy měřených signálů
2. Zpracování malých signálů
3. Zpracování rychlých signálů
4. Zpracování signálů s využitím synchronní detekce
5. Metody nelineárního zpracování signálů
6. Zpracování neharmonických signálů
7. Galvanické oddělení
8. Filtrace
9. Pokročilé metody vzorkování
10. Pokročilé metody kvantování
11. Digitalizace s vysokou vzorkovací rychlostí
12. Digitalizace s vysokým rozlišením
13. Rekonstrukce analogového signálu
14. Měření dynamických parametrů digitalizátorů - testování digitalizátorů v časové, kmitočtové a amplitudové oblasti.

Osnovy cvičení:

1. Charakteristiky signálu v časové a frekvenční oblasti
2. Zpracování malých signálů
3. Zpracování rychlých signálů
4. Zpracování signálů s využitím synchronní detekce
5. Zpracování neharmonických signálů
6. Filtrace
12. Digitalizace s vysokým rozlišením
13. Rekonstrukce analogového signálu
9. Projekt - návrh a realizace měřicího řetězce pro předzpracování a digitalizaci signálů
10. Projekt – část předzpracování analogového signálu
11. Projekt - část digitalizace analogového signálu
12. Projekt – část verifikace vlastností měřicího řetězce
13. Presentace výsledků projektu
14. Presentace výsledků projektu

Literatura:

Povinná literatura:
1. Vedral, Svatoš: Zpracování a digitalizace analogových signálů v měřicí technice. Česká technika 2018. ISBN: 978-80-01-06424-5
2. Vedral, Svatoš: Analog signal processing and digitization. Česká technika 2010. ISBN:978-80-01-06717-8

Požadavky:

Poznámka:

doktor.studium

Klíčová slova:

Signál analogový, zpracování signálu, digitalizace, digitalizátor, rozlišení, parametry šumové, signál rušivý, potlačení

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 25.5.2024 11:50:45, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)