Popis předmětu - XP17TAM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP17TAM Testování apl. pro mikrovlnnou termoterapii
Role:S Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:Vrba J. Zakončení:ZK
Přednášející:Vrba J. Kreditů:4
Cvičící:Vrba J. Semestr:Z

Webová stránka:

http://www.elmag.org

Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku testování mikrovlnných aplikátorů pro termoterapii. Z toho vyplývá náplň: základním metodám měření distribuce SAR ve vodním resp. agarovém fantomu, návrh a optimalizace sond pro měření intenzity elektrického pole a jejich kalibrace, zpracování naměřených dat. Numerické modelování pomoci softwarového produktu FEMLAB, porovnání výsledku matematického a experimentálního modelování, vlastnosti aplikátoru.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP17TAM

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Chen, L.F. et al.: "Microwave Electronics". John Wiley &Sons Ltd., England, 2004

Požadavky:

Klíčová slova:

mikrovlnná technika, lékařské aplikace

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 12.7.2024 15:50:49, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)