Popis předmětu - XP17NME

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP17NME Numerické metody v elektromagnetickém poli
Role:S Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:Macháč J. Zakončení:ZK
Přednášející:Macháč J. Kreditů:4
Cvičící:Macháč J. Semestr:L

Webová stránka:

http://www.elmag.org

Anotace:

Veličiny a rovnice elmag. polí. Pomocné potenciály. Poissonova, Helmoltzova a vlnová rovnice. Matematické modely fyzikálních problémů. Klasifikace a numerické řešení. Analytické, semianalytické, seminumerické a numerické metody. Klasifikace metod z hlediska chyb. Maticové rovnice a algoritmy: MMT (Mode Matchning Technique), PMM (Point Matching Method), MOM (Method of Moments), MMP (Multi Multipoles), BEM (Boundary Element Method), FDM (Finite Diference Method), FEM (Finite Element Method), FIT (Finite Integration Technique). Stabilita řešení. Přímé metody, Gauss-Jordanova eliminace, pivotace, LU rozklad, tridiagonální soustava rovnic. Soustavy s řídkými maticemi. Metoda sdružených gradientů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP17NME

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

J. L.Volakis,A.Chatterjee,L.C.Kempel:Finite Element Method for Electromagnetics,IEEE Press: New York,1998, 2: G.Conciauro,M.Guglielmi,R.Sorrentino: Advanced Modal Analysis,John Wiley and Sons,Chichester,2000

Požadavky:

Klíčová slova:

numerické metody, CAD

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 12.7.2024 15:50:49, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)