Popis předmětu - XP17ANS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP17ANS Vybrané partie z anténní techniky a šíření vln
Role:S Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:Mazánek M. Zakončení:ZK
Přednášející:Kraček J., Mazánek M. Kreditů:4
Cvičící:Kraček J., Mazánek M. Semestr:L

Webová stránka:

http://www.elmag.org

Anotace:

Přehled antén a novinek v anténní technice. Speciální problematika antén a šíření vln pro pevnou i pohyblivou službu, pozemskou a družicovou. Metody kmitočtového plánování pro pevnou a pohyblivou službu a v družicových spojích. Specifika radiových kanálů mobilních služeb z hlediska antén a šíření vln. Moderní metody měření antén v blízké a vzdálené zóně a v kompaktním uspořádání. Měření pokrytí radiovým signálem pro vybrané služby. Návrh bezodrazových komor pro anténní měření.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP17ANS

Cíle studia:

1. podpora disertační práce v obecné rovině vyzařujících struktur
2. u konkrétně směrované práce získání detailních znalostí z teorie antén - s předpokládanou účastí na jednom z kurzů ESoA European school of antennas

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

1-5 výpočty a modelování anténních struktur, CST studio 6-8 realizace přípravků konkrétních struktur, příprava na měření 9-14 měření, zpracování projektu

Literatura:

Balanis,A.C.: Antenna Theory Analysis and Design. John Wiley and Sons, INC., New York 1997, Parsons, J. D., The Mobile Propagation Radio Channel, 2nd Edition, John Wiley and Sons, London, 2000

Požadavky:

znalost anténní techniky odpovídající obecnému předmětu magisterské etapy Antény , Šiření elektromagnetických vln

Klíčová slova:

antény, šíření, měření

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 12.7.2024 15:50:49, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)