Popis předmětu - XP16STM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP16STM Vybrané statistické metody
Role:S Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Tašpulatov Š. Zakončení:ZK
Přednášející:Tašpulatov Š. Kreditů:4
Cvičící:Tašpulatov Š. Semestr:L,Z

Anotace:

Charakteristiky náhodných veličin. Transformace náhodných veličin. Aproximace teoretickými rozděleními. Intervalové odhady. Vybrané testy. Párová a vícenásobná regrese a korelace. Analýza časových řad. Hospodářské indexy.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP16STM

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Kanok M. Statistické metody v managementu, Praha: CVUT 2005
2. Kanok M. Statistické metody v rízení. Praha: CVUT 1996
3. Kanok M. Statistické metody v marketingu. Praha CIMA, 2001

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&;task=section&id=7&Itemid=236

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 25.5.2024 11:50:45, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)