Popis předmětu - XP04A1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP04A1 Anglický jazyk 1
Role:S Rozsah výuky:4C
Katedra:13104 Jazyk výuky:CS
Garanti:Jennings P. Zakončení:NIC
Přednášející:  Kreditů:0
Cvičící:Jennings P., Lucki M. Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/XP04A1

Anotace:

Kurz opakuje látku probíranou v předchozích etapách studia a navazuje na ni; je tedy zaměřen na aktivizaci pasivních jazykových znalostí, poslech a následnou reprodukci textu a běžnou konverzaci. Součástí je i základní odborná angličtina obecně vědecká (např. vyjadřování příčiny a následku, klasifikace, definice, argumentace, základní informace o psaní publikací ).

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP04A1

Cíle studia:

Předmět je nabízen jako součást jazykové přípravy doktorandů - pro ty, kteří si nejsou svými znalostmi jisti a potřebují procvičování.

Obsah:

1. Guidelines for scientific papers, using templates
2-3. Describing figures, tables and graphs, figure captions 4-5. English Tenses and Passive Voice in technical works
7. The use of articles in technical works (a, an, the)
8. Referencing guidelines and Reported Speech
9. Capitalisation and punctuation guidelines
10. Technical manuals and reports
11. How to rewrite your paper from British English to American English
12. Guidelines to preparing technical presentation
13. Giving presentations

Osnovy přednášek:

1. Guidelines for scientific papers, using templates
2-3. Describing figures, tables and graphs, figure captions 4-5. English Tenses and Passive Voice in technical works
7. The use of articles in technical works (a, an, the)
8. Referencing guidelines and Reported Speech
9. Capitalisation and punctuation guidelines
10. Technical manuals and reports
11. How to rewrite your paper from British English to American English
12. Guidelines to preparing technical presentation
13. Giving presentations
Program cvičení uvádí procvičované gramatické jevy a dovednosti užívané při práci s textem. Cvičení budou doplněna četbou a poslechem aktuálních vědecky a populárně vědecky zaměřených textů dle zaměření a zájmu frekventantů a výběru učitele. Také probíraná gramatika a slovní zásoba bude přizpůsobena jazykové úrovni, specializaci a zájmům skupiny.

Osnovy cvičení:

1. Guidelines for scientific papers, using templates
2-3. Describing figures, tables and graphs, figure captions 4-5. English Tenses and Passive Voice in technical works
7. The use of articles in technical works (a, an, the)
8. Referencing guidelines and Reported Speech
9. Capitalisation and punctuation guidelines
10. Technical manuals and reports
11. How to rewrite your paper from British English to American English
12. Guidelines to preparing technical presentation
13. Giving presentations
Program cvičení uvádí procvičované gramatické jevy a dovednosti užívané při práci s textem. Cvičení budou doplněna četbou a poslechem aktuálních vědecky a populárně vědecky zaměřených textů dle zaměření a zájmu frekventantů a výběru učitele. Také probíraná gramatika a slovní zásoba bude přizpůsobena jazykové úrovni, specializaci a zájmům skupiny.

Literatura:

Lane, S.: Instant Academic Skills. A Resource Book of Advanced-Level Academic Skill Activities. Cambridge Univesrity Press. Jordan, P.R: Academic Writing Course De Haaff, J., Štěpánek, L. a kol.: Akademická angličtina. Grada Publishing, a.s., 2011. Hewings. M.: Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press.
P. Dunkel: Intermediate Listening Comprehension (Understanding and recalling spoken English) other materials

Požadavky:

B2 level

Poznámka:

Kurs se otevírá, pokud se sejde alespoň 5 posluchačů.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 21.6.2024 15:50:48, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)