Popis předmětu - XP02VPA1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP02VPA1 Vybrané partie z fyziky A1
Role:S Rozsah výuky:2P
Katedra:13102 Jazyk výuky:
Garanti:Koníček P. Zakončení:ZK
Přednášející:Koníček P. Kreditů:4
Cvičící:Koníček P. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/XP02VPA1

Anotace:

Tenzory v metrických prostorech. Lagrangeova a Eulerova metoda. Rovnice kontinuity. Pohybové rovnice pro dokonalou tekutinu. Nevířivé proudění v rovině a v prostoru. Komplexní potenciál. Konformní zobrazení. Zukovského profil. Vířivé proudění. Vírové vlákno. Vírové řady. Kármanův vzorec. Gravitační vlny. Kapilární vlny. Gerstnerovy trochoidální vlny. Viskózní tekutina. Navier-Stokesova rovnice. Disipace energie. Rovnice toku tepla. Zákon podobnosti. Reynoldsovo číslo. Laminární a turbulentní proudění.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP02VPA1

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 25.5.2024 12:51:14, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)