Subject description - XP02VPA1

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
XP02VPA1 Selected Topics of Physics 1
Roles:S Extent of teaching:2P
Department:13102 Language of teaching:
Guarantors:Hruška V., Koníček P. Completion:ZK
Lecturers:Hruška V., Koníček P. Credits:4
Tutors:Hruška V., Koníček P. Semester:Z

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/XP02VPA1

Anotation:

Tenzory v metrických prostorech. Lagrangeova a Eulerova metoda. Rovnice kontinuity. Pohybové rovnice pro dokonalou tekutinu. Nevířivé proudění v rovině a v prostoru. Komplexní potenciál. Konformní zobrazení. Zukovského profil. Vířivé proudění. Vírové vlákno. Vírové řady. Kármanův vzorec. Gravitační vlny. Kapilární vlny. Gerstnerovy trochoidální vlny. Viskózní tekutina. Navier-Stokesova rovnice. Disipace energie. Rovnice toku tepla. Zákon podobnosti. Reynoldsovo číslo. Laminární a turbulentní proudění.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP02VPA1

Course outlines:

Exercises outline:

Literature:

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
DOKP Common courses S
DOKK Common courses S


Page updated 16.6.2024 17:52:04, semester: Z,L/2023-4, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)