Popis předmětu - XP02UFL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP02UFL Úvod do fyziky laseru
Role:S Rozsah výuky:2P
Katedra:13102 Jazyk výuky:
Garanti:Píchal J. Zakončení:ZK
Přednášející:Píchal J. Kreditů:4
Cvičící:Píchal J. Semestr:L

Anotace:

Předmět seznamuje se základy fyziky laserů. Vysvětluje princip činnosti laseru. Uvádí základní pojmy a podrobně popisuje jednotlivé typy laserů, včetně jejich konstrukce. Charakterizuje hlavní vlastnosti laserového záření. Stručně naznačuje možnosti vytváření krátkých pulzů záření. V další části se zaměřuje na užití laserů v různých oblastech lidské činnosti. Uvádí též zásady bezpečnosti práce s lasery. V praktické části je doplněn návštěvami špičkových pracovišť zabývajících se danou problematikou.

Cíle studia:

Seznámit s fyzikálními principy laserů a s jejich uplatněním v praxi.

Osnovy přednášek:

1. Úvod - zesílení svazku, inverzní populace, rezonátor, mody.
2. Pevnolátkové lasery.
3. Polovodičové lasery.
4. Atomární a iontové lasery.
5. Molekulární lasery.
6. Lasery využívající tekutá barviva.
7. Vlastnosti laserového záření.
8. Vytváření krátkých pulsů záření.
9. Použití laserů.
10. Bezpečnost při práci s lasery, hygienické směrnice.
11. Biologické působení laserů, aplikace laserů v lékařství.
12. Holografie.
13. Profesionální laserové systémy.
14. Exkurze

Osnovy cvičení:

1. Světlo jako elektromagnetické záření
2. Atomy, molekuly a světlo
3. Princip funkce laseru_1
4. Princip funkce laseru _2
5. Klasifikace laserů_1
6. Klasifikace laserů_2
7. Klasifikace laserů_3
8. Nelineární optika
9. Určování základních charakteristik laserů
10. Holografický záznam a jeho rekonstrukce.
11. Užití laserů v medicíně
12. Využití laserů _ 1 (exkurze PALS)
13. Využití laserů _2. (exkurze ELI)
14. Využití laserů _3. (exkurze HiLASE)

Literatura:

1. Engst P., Horák M.: Aplikace laserů, SNTL Praha 1989
2. Vrbová M., Jelínková H., Gavrilov P.: Úvod do laserové techniky, Vydavatelství ČVUT Praha 1994
3. Wilson J., Hawkes J.F.B.: Lasers - Optoelectronics, Prentice Hall Europe 1998 (a další vydání)
4. Lasery a moderní optika, Prometheus Praha 1994.
5. Reider G.A.: Photonik, Springer 1997
6. Hitz C. B., Ewing J., Hecht J.: Introduction to Laser Technology, Publisher: J. Wiley & Sons, (4th ed. 2012)
7. Thyagarajan K., Ghatak A.: Lasers: Fundamentals and Applications, Publisher: Springer; (2nd ed. 2011)
8. Silfvast W. T.: Laser Fundamentals. Publisher: Cambridge University Press; (2nd ed. 2008)
9. Svelto O.: Principles of Lasers. Publisher: Springer, (5th ed. 2010)
10. Milonni P. W., Eberly J. H.: Laser Physics, Wiley, Hoboeken, New Jersey

Požadavky:

Znalost středoškolské matematiky a fyziky, zvládnutí diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné proměnné a lineární algebry. Účast na seminářích, min 60% účast a úspěšnost v zápočtovém testu.

Klíčová slova:

Laser, holografie, krátké časové pulsy, záření.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 25.5.2024 12:51:14, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)