Popis předmětu - XP02DP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP02DP Diagnostika plazmatu
Role:S Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13102 Jazyk výuky:
Garanti:Kubeš P. Zakončení:ZK
Přednášející:Kubeš P., Řezáč K. Kreditů:4
Cvičící:Kubeš P., Řezáč K. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/XP02FEN

Anotace:

Úvod, přehled diagnostických metod, měření proudu a napětí, základy spektroskopie, modely plazmatu, spektroskopická měření teplot a hustot, interferometrické a šlírové metody měření gradientů hustot a hustot plazmatu, rentgenová diagnostika horkého plazmatu, sondová diagnostika, měření magnetických polí, Faradayova rotace, mikrovlnná a korpuskulární diagnostika, diagnostické metody s vysokým časovým, prostorovým a spektrálním rozlišením, diagnostické metody pro určení charakteristik částic s energiemi v oblasti MeV. Diagnostická zařízení laseru PALS. tokamaku COMPASS. Laboratorní měření charakteristik a parametrů fúzní DD reakce.

Obsah:

Úvod, přehled diagnostických metod, měření proudu a napětí, základy spektroskopie, modely plazmatu, spektroskopická měření teplot a hustot, interferometrické a šlírové metody měření gradientů hustot a hustot plazmatu, rentgenová diagnostika horkého plazmatu, sondová diagnostika, měření magnetických polí, Faradayova rotace, mikrovlnná a korpuskulární diagnostika, diagnostické metody s vysokým časovým, prostorovým a spektrálním rozlišením, diagnostické metody pro určení charakteristik částic s energiemi v oblasti MeV. Diagnostická zařízení laseru PALS. tokamaku

Osnovy přednášek:

1) Úvod a přehled diagnostických metod
2) Měření silných proudů a vysokých napětí
3) Detekce rtg. záření, rtg. a XUV spektroskopie
4) Atomová a radiační fyzika
5) Rentgenová spektroskopie s časovým, prostorovým a spektrálním rozlišením
6 ) Impulsní laser jako aktivní diagnostika měření hustot a jejich gradientů
7) Měřící metody termálního plazmatu
8) Specifiky metody Thomsonova rozptylu v plazmatu
9) Diagnostika tokamakového systému COMPASS
10) Diagnostika laserového systému PALS
11) Sondová měření v řídkém plazmatu
12) Korpuskulární diagnostika energetických částic
13) Metody měření průletu částic
14) Simulační analýza a zpracování signálů metodami time-of-flight

Osnovy cvičení:

1) Vlastnosti plasmatu ve Vesmíru
2) Impulsní technika
3) Druhy a charakterizace spektroskopů
4) Model lokální termodynamické rovnováhy, srážkově-zářivý, koronální a nestacionární
5) Určování teplot a hustot
6) Specifika interferometrické a šlírové metody
7) Metody bolometrie a tomografie
8) Specifika měřících metod termálního plazmatu
9) Měřící metody realizované na tokamaku COMPASS
10) Měřící metody realizované na laseru PALS
11) Možnosti a praktické použití sondové diagnostiky
12) Detekce elektronů, iontů a fotonů s časovým, prostorovým a energetickým rozlišením
13) Detekce fúzních neutronů integrální a časově, prostorově a spektrálně rozlišená
14) Metody rekonstrukce signálu a určení časového vývoje energetického spektra

Literatura:

HUTCHINSON, I. H. Principles of plasma diagnostics. 2. vydání. London: Cambridge University Press, 2005. ISBN-13: 978-0521675741 KNOLL, Glenn F. Radiation Detection and Measurement. USA: Hamilton Printing Company, 2010. 4. vydání. ISBN 978-0-470-13148-0. ATTWOOD, D. Soft X-rays and extreme ultaviolet radiation: Principles and Applications. Cambridge University Press, New York, USA, 1999. ISBN 0-521-65214-6.
R. H. Huddlestone, Plasma Diagnostic Techniques. Academic Press New York-London, 1965.
Impulsní silnoproudé výboje a jejich diagnostika, skriptum FEL ČVUT (http://www.aldebaran.cz/plazma_p/files/0001_mhd.pdf)

Požadavky:

Obsah skript

Klíčová slova:

Diagnosika plazmatu, diagnostika neutronů, interferometrie, spectroscopie, korpuskulární diagnostika

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 25.5.2024 12:51:14, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)