Popis předmětu - XP02AMA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP02AMA Aktivní metody v akustice
Role:S Rozsah výuky:2P
Katedra:13102 Jazyk výuky:
Garanti:Jiříček O. Zakončení:ZK
Přednášející:Jiříček O. Kreditů:4
Cvičící:Jiříček O. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/XP02AMA

Anotace:

Fyzikální základy, interference, Huygensův princip, zvukové pole v potrubích, zvukovodech a uzavřených prostorech, snižování hluku v potrubích, jeden a více sekundárních zdrojů, snižování hluku v uzavřených prostorech, akustická vazba, potlačování akustických módů, lokální snižování hluku v 3-rozměrném prostoru, feedback a feedforward strategie, analogové a digitální realizace, algoritmy založené na LMS, stabilita algoritmů, algoritmy pro vícekanálové systémy, praktická realizace aktivních systémů, aktivní metody v prostorové akustice, aktivní snižování vibrací, aplikace aktivního snižování vibrací, speciální měniče pro aplikace ANC.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP02AMA

Cíle studia:

Úvod do aktivních metod v akustice

Obsah:

Fyzikální základy, interference, Huygensův princip, zvukové pole v potrubích, zvukovodech a uzavřených prostorech, snižování hluku v potrubích, jeden a více sekundárních zdrojů, snižování hluku v uzavřených prostorech, akustická vazba, potlačování akustických módů, lokální snižování hluku v 3-rozměrném prostoru, feedback a feedforward strategie, analogové a digitální realizace, algoritmy založené na LMS, stabilita algoritmů, algoritmy pro vícekanálové systémy, praktická realizace aktivních systémů, aktivní metody v prostorové akustice, aktivní snižování vibrací, aplikace aktivního snižování vibrací, speciální měniče pro aplikace ANC.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Nelson, Elliott: Active control of sound, Academic Press, London, 1992. Fuller, Elliott, Nelson: Active control of vibration, Academic Press, 1997.

Požadavky:

K předmětu není požadován zápočet. Ke zkoušce se lze přihlásit přímo.

Klíčová slova:

Zvuk, vibrace, aktivní snižování hluku, adaptivní algoritmy

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 25.5.2024 11:50:45, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)