Popis předmětu - XP34IO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP34IO Integrovaná optika
Role:S Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13134 Jazyk výuky:CS
Garanti:Jeřábek V. Zakončení:ZK
Přednášející:Jeřábek V., Prajzler V. Kreditů:4
Cvičící:Jeřábek V., Mareš D., Prajzler V. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=3727

Anotace:

Základy teorie vlnovodných struktur, metody řešení. Vazební prvky vlnovodové prvky. Mřížkové struktury na vlnovodech. Základní fyzikální jevy a interakce pro IO. Pasivní integrované struktury. Návrh a realizace dielektrických a polymerových planárních vlnovodů a struktur. Optické vlnovodné mřížky. Elektroabsorpční, elektrooptický a termooptický jev a jejich využití pro IO, struktury pro ovládání záření. Polovodičové struktury IO, optické zesilovače. Optické součástky pro informatiku, multiplexaci a optický processing. Metody využitelné pro měření, principy nanofotoniky a aplikace integrované optiky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP34IO

Cíle studia:

Studenti budou seznámeni s teoretickými a technologickými principy a základními materiály součástek pro integrovanou optiku a optoelektroniku (IOS) a metodami návrhu.

Obsah:

Integrovaná optoelektronika a optika, Fotonika, Struktury integrované optiky a optoelektroniky. Měření a aplikace.

Osnovy přednášek:

1. Teoretické a technologické principy IO
2. Materiálová základna IO
3. Šíření světla v dielektrických a polymerových vlnovodových strukturách
4. Metody návrhu vlnovodových struktur
5. Optické vlnovodné mřížkové členy
6. Pasivní planární vlnovodné struktury
7. Optické aktivní prvky pro integrované optoelektronické obvody
8. Základní fyzikální jevy a interakce pro IO
9. Elektrooptické, termooptické a elektroabsorpční modulátory
10. Planární optické zesilovače
11. Planární součástky a subsystémy pro informatiku a sensoriku
12. Planární součástky pro optickou multiplexaci a optický processing
13. Součástky využívající nelineárních jevů a měřící metody
14. Nové směry a struktury integrované optiky a optoelektroniky

Osnovy cvičení:

1. Měření optických planárních vlnovodů a planárních výkonových děličů
2. Měřeníoptických planárních vlnově selektivních děličů
3. Měření spektrálních a dynamických vlastností fotodetektorů a planárních přijímačů
4. Měření spektrálních vlastností optických planárních aktivních vlnovodů
5. Měření optických vlnovodných vlastností elipsometrickou metodou
6. Měření optických aktivních planárních vlnovodů zdrojem superkontinua
7. Měření optických senzorů.Ramanových senzorů. Zápočet

Literatura:

1. B.E.A. Saleh, M.C Teich: Fundamentals of Photonics , J.Wiley and Sons, Inc., New York, 1991
2. R.G. Hunsperger: Integrated Optics: Theory and Technology, Springer-Verlag, 2002
3. D.Wood: Optoelectronic Semiconductor Device, Prentice Hall, N.Y., London, 1994
4. H.Nishihara, M.Haruna: Optical Integrated Circuits, McGraw-Hill, New York, 1987
5. Ch.L. Chen: Elements of Optoelectronics&Fiber Optics, IRWIN, 1996
6. M.J. Adams: An Introduction to Optical Waveguides, JohnWiley&Sons Ltd., Toronto, 1981
7. E. Seckinger: Broadband Circuits for Optical Fiber Communication, JohnWiley&Sons Ltd., New Jersey, 2005
8. G. P. Agrawal: Lightwave Technology, JohnWiley&Sons Ltd., New Jersey, 2005
9. On the recommendation of the lecturer

Požadavky:

Pro úspěšné ukončení předmětu je nutné odevzdat semestrální práci a složení zkoušky, která se bude skládat s písemné a ústní části.

Klíčová slova:

Integrovaná optika, Fotonika, Optické materiály, Planární součástky, Technologie

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 21.6.2024 15:50:48, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)