Popis předmětu - XP34ORD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP34ORD Detektory a detekce optického záření
Role:S Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13134 Jazyk výuky:CS
Garanti:Jeřábek V., Prajzler V. Zakončení:ZK
Přednášející:Jeřábek V., Prajzler V. Kreditů:4
Cvičící:Jeřábek V., Prajzler V. Semestr:L

Anotace:

Spektrum elmg. záření. Radiometrické a fotometrické jednotky. Detekce opt. záření. Ideální detektor, vnější a vnitřní foto-efekt. Opt. přijímače, konstrukční principy, vlastnosti. Šum. Detektory založené na vnějším, vnitřním fotoefektu, tepelných jevech. Další typy detektorů. Sluneční články, vlastnosti.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP34ORD

Osnovy přednášek:

1. Spektrum elmg. záření, radiometrické a fotometrické jednotky
2. Detekce optického záření
3. Ideální detektor, vnější a vnitřní fotoefekt
4. Detektory založené na vnějším fotoefektu, fotonásobiče
5. Detektory založené na vnitřním fotoefektu, přechod PN
6. Fotodioda PIN, fyzikální principy, vlastnosti
7. Lavinová fotodioda, fyzikální principy, vlastnosti
8. fotorezistory, fyzikální principy, struktury a vlastnosti
9. Detektory s tepelnou přeměnou energie. Bolometry, termočlánky
10. Pyroelektrické detektory
11. Některé další typy detektorů
12. Optické přijímače, konstrukční principy, vlastnosti, šum
13. Sluneční články, vlastnosti
14. Měřicí metody, aplikace

Osnovy cvičení:

n

Literatura:

Dle doporučení přednášejícího

Požadavky:

c

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 23.6.2024 17:50:45, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)