Branches

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A | B | C | D | E | H | I | M | O | P | R | S | T

Aerospace Systems - 2612T072

Menu   Academic Program of Branch


Applied Electrical Engineering - BPEEM118

Menu   Academic Program of Branch


Applied Electrical Engineering - 2602R001

Menu   Academic Program of Branch


Artificial Intelligence and Computer Science - BPOI118

Menu   Academic Program of Branch


Artificial Intelligence - MPOI718

Menu   Academic Program of Branch


Artificial Intelligence - MEOI718

Menu   Academic Program of Branch


Audiovisual and Signal Processing - MPEK218

Menu   Academic Program of Branch


Audiovisual Technology and Signal Processing - MEEK218

Menu   Academic Program of Branch


Avionics - 3906T009

Menu   Academic Program of Branch


Bioinformatics - MPBIO118

Menu   Academic Program of Branch


Bioinformatics - MPOI818

Menu   Academic Program of Branch


Bioinformatics - MEOI818

Menu   Academic Program of Branch


Bioinformatics - MEBIO118

Menu   Academic Program of Branch


Biomedical Engineering - 3901T009

The masters study program branch Biomedical engineering aims to educate electro-technical engineers with knowledge and abilities to solve engineering problems namely in the domain of design and construction of medical device for diagnostics and therapy, design and development of medical information and decision support systems. The program covers extensive area of advanced biomedical technologies, both of hardware and software. It concerns signal theory, methods of system modelling and simulation, image processing, complex medical data processing and interpretation, design and implementation of large health care information systems, design and realization of complex medical devices; complex view on the whole chain starting from a patient (measurement, examination methods) over data analysis to evaluation and interpretation and successive storage in health care records; engineering design and construction of medical devices, measurement, transmission and processing of electric and non-electric quantities. The students acquire very good theoretical fundamentals with strong interdisciplinary structure. Thanks to this they are flexible and have competitive advantage on the labor market.

Menu   Academic Program of Branch


Business informatics - BPSIT320

Menu   Academic Program of Branch


Common courses - ---

Menu   Academic Program of Branch


Communication and information processing - MPEK820

Menu   Academic Program of Branch


Communication Systems and Networks - MEEK518

Menu   Academic Program of Branch


Communications and Signal Processing - 2612T076

The master's program welcomes the graduates who have had wide theoretical knowledge and who is ready to study professional specialization subjects. The program keeps its' unique high universality. The tracks are diversified not according to a final technical product but according to theoretical and skill tools which the graduate will adopt. This kind of methodology forms precisely a profile of a graduate who is ready for development and research teams and for international companies developing technologically and algorithmically best products. The graduate understands the state-of-the-art of science and engineering in his profession. He is used to work with sources of technical information. He is also ready to continue with PhD. studies.

Menu   Academic Program of Branch


Communications Networks and Internet - MPEK518

Menu   Academic Program of Branch


Computer and Information Science - 1801R034

Menu   Academic Program of Branch


Computer Engineering - MPOI418

Menu   Academic Program of Branch


Computer Engineering - MEOI418

Menu   Academic Program of Branch


Computer Games and Graphics - BPOI418

Menu   Academic Program of Branch


Computer Games and Graphics - 1801R059

Menu   Academic Program of Branch


Computer Graphics - MPOI318

Menu   Academic Program of Branch


Computer Graphics - MEOI318

Menu   Academic Program of Branch


Computer Vision and Image Processing - MPOI518

Menu   Academic Program of Branch


Computer Vision and Image Processing - MEOI518

Menu   Academic Program of Branch


Cyber Security - MPOI218

Menu   Academic Program of Branch


Cyber Security - MEOI218

Menu   Academic Program of Branch


Cybernetics and Robotics - 2612T083

Menu   Academic Program of Branch


Data Science - MPOI918

Menu   Academic Program of Branch


Data Science - MEOI918

Menu   Academic Program of Branch


Electrical Drives - MEEEM118

Menu   Academic Program of Branch


Electrical Drives - MPEEM118

Menu   Academic Program of Branch


Electrical Engineering and Management - BPEEM218

Menu   Academic Program of Branch


Electrical Engineering and Management - 2608R005

Menu   Academic Program of Branch


Electrical Power Engineering - MEEEM218

Menu   Academic Program of Branch


Electrical Power Engineering - MPEEM218

Menu   Academic Program of Branch


Electronics - MPEK118

Menu   Academic Program of Branch


Electronics - MEEK118

Menu   Academic Program of Branch


Enterprise systémy - BPSIT120

Menu   Academic Program of Branch


Human-Computer Interaction - MPOI118

Menu   Academic Program of Branch


Human-Computer Interaction - MEOI118

Menu   Academic Program of Branch


Image processing - MPBIO318

Menu   Academic Program of Branch


Image Processing - MEBIO318

Menu   Academic Program of Branch


Internet of Things - BPOI218

Menu   Academic Program of Branch


Internet of Things - 1801R058

Menu   Academic Program of Branch


Management of Power Engineering and Electrical Engineering - MPEEM418

Menu   Academic Program of Branch


Management of Power Engineering and Electrotechnics - MEEEM418

Menu   Academic Program of Branch


Medical Instrumentation - MPBIO218

Menu   Academic Program of Branch


Medical Instrumentation - MEBIO218

Menu   Academic Program of Branch


Mobile Communications - MPEK618

Menu   Academic Program of Branch


Mobile Communications - MEEK618

Menu   Academic Program of Branch


Open Electronic Systems - 2612R000

Program je zaměřen na poskytnutí velmi universální teoretické průpravy v širokém základu matematiky, fyziky, a teoreticko-průpravných předmětů z oblasti elektronických systémů. Většina předmětů programu má charakter teoretický a prakticko-profesní předměty jsou redukovány. Z důvodů vysoké univerzality je celý BSP konstruován jako jeden průchod s malou variabilitou, která zabraňuje předčasné specializaci bez adekvátních základů. I když není BSP-OES studium cílem samo o sobě, poslouží díky své teoretické náročnosti výborně jako selekce tvořivých a nadaných absolventů, kteří se pak snadno samostatně zorientují v libovolné technické oblasti. Sjednocující a vším se prolínající myšlenkou konstrukce programu je důraz na "pyramidu" vzdělání, kdy nižší patro vzdělání musí být vždy bytelnější a širší než na něm stavěná vyšší patra a že universitní podstata vzdělání stojí na nadčasově platné teorii a nikoliv schopnosti provádět rutinní výpočty. Program doplňuje portfolio již existujících spíše prakticko-profesně zaměřených programů o čistě teoreticko-univerzitní program. Existující předměty ostatních programů tedy nevytváří konkurenci, ale naopak doplněk.

Menu   Academic Program of Branch


Photonics - MPEK318

Menu   Academic Program of Branch


Photonics - MEEK318

Menu   Academic Program of Branch


Radio Communications and Systems - MPEK718

Menu   Academic Program of Branch


Radio Systems - MEEK718

Menu   Academic Program of Branch


RF and DSP Engineering - 2612T077

The master's program welcomes the graduates who have had wide theoretical knowledge and who is ready to study professional specialization subjects. The program keeps its' unique high universality. The tracks are diversified not according to a final technical product but according to theoretical and skill tools which the graduate will adopt. This kind of methodology forms precisely a profile of a graduate who is ready for development and research teams and for international companies developing technologically and algorithmically best products. The graduate understands the state-of-the-art of science and engineering in his profession. He is used to work with sources of technical information. He is also ready to continue with PhD. studies.

Menu   Academic Program of Branch


Robotics - 2301T013

The Cybernetics and Robotics study program has a modern conception based on suggestions put forward by international professional organizations. The lectures and theoretical studies are well balanced with creative work in our modern and well-equipped laboratories. Our education gives students a solid theoretical background which will enable them throughout their lives to adapt to new knowledge and new technologies. Our study program is comparable in contact with similar programs at the best universities in the world. We use standard English textbooks by renowned authors and modern teaching aids. Great emphasis is put on practical projects and individual work. Many project specifications come directly from industry. The program offers a great amount of freedom in choosing elective courses. In addition to the obligatory courses students can choose elective courses from other study programs. The obligatory courses provide a solid theoretical foundation, while the elective courses give students a chance to develop their abilities, e.g. in team work, and to improve their knowledge in related areas, ranging from industry, transportation and biomedical engineering to economics, social sciences, and humanities.

Menu   Academic Program of Branch


Sensors and Instrumentation - 2601T016

Menu   Academic Program of Branch


Signal processing - MPBIO418

Menu   Academic Program of Branch


Signal Processing - MEBIO418

Menu   Academic Program of Branch


Software Engineering - MPOI618

Menu   Academic Program of Branch


Software Engineering - MEOI618

Menu   Academic Program of Branch


Software - BPOI318

Menu   Academic Program of Branch


Software - 1801R060

Menu   Academic Program of Branch


Solid State Systems - 2612T075

The master's program welcomes the graduates who have had wide theoretical knowledge and who is ready to study professional specialization subjects. The program keeps its' unique high universality. The tracks are diversified not according to a final technical product but according to theoretical and skill tools which the graduate will adopt. This kind of methodology forms precisely a profile of a graduate who is ready for development and research teams and for international companies developing technologically and algorithmically best products. The graduate understands the state-of-the-art of science and engineering in his profession. He is used to work with sources of technical information. He is also ready to continue with PhD. studies.

Menu   Academic Program of Branch


Systems and Control - 2612T068

Menu   Academic Program of Branch


Technological Systems - MEEEM318

Menu   Academic Program of Branch


Technological Systems - MPEEM318

Menu   Academic Program of Branch


Technologie internetu věcí - BPSIT420

Menu   Academic Program of Branch


Technologie pro multimédia a virtuální realitu - BPSIT220

Menu   Academic Program of Branch


Technology of the Internet of Things - MPEK418

Menu   Academic Program of Branch


Technology of the Internet of Things - MEEK418

Menu   Academic Program of Branch


Page updated 18.4.2024 17:51:04, semester: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)