Informace pro studenty nastupující do 1. ročníku kombinované formy studia v bakalářských studijních programech

Vyhláška Studijního odd. FEL č. 11/2014

Č.j.: 1486/13922/š/14

Základní informace o studiu v bakalářských programech


Zápis do kombinované formy studia

 1. Zápis do kombinované formy bakalářského studia proběhne dne 8. září 2014 v posluchárně č. T2:C3-54v následujících časech:

  ČasProgram
  8:00Kybernetika a robotika
  9:00Elektrotechnika, energetika a management
  10:00Komunikace, multimédia a elektronika
  11:00Softwarové technologie a management

  Konkrétní čas konání svého zápisu do příslušného programu si můžete ověřit také v elektronické přihlášce ke studiu, kde si výše uvedený řádný termín zápisu můžete případně sami změnit na náhradní termín zápisu 19. 9. 2014 (v posluchárně č. T2:C3-54).

 2. Pro zápis do studia je nezbytné nejpozději v den řádného zápisu předložit:
 3. K zápisu je nezbytné přinést občanský průkaz (v případě cizích státních příslušníků cestovní pas), 2 fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm, psací potřeby.
 4. Uchazeč, který se nemůže (nemohl) dostavit k řádnému zápisu a pomocí elektronické přihlášky si termín zápisu sám nezměnil na 19. 9. 2014, musí zaslat písemnou omluvu (stačí mailem) na studijní oddělení FEL spolu s žádostí o náhradní termín nejpozději do 5 dnů po termínu řádného zápisu a dostavit se k zápisu v náhradním termínu.

Zápis předmětů do indexu a KOSu

Index (výkaz o studiu) obdržíte a budete si vyplňovat při zápisu do studia. Do informačního systému (Komponenta Studium, tzv. KOS) vám budou předměty 1. semestru studia zapsány hromadně. Při vstupu do KOSu se musíte prokázat uživatelským jménem a heslem.

Rozvrh studenta

V každém semestru studia budete mít jednotný rozvrh pro všechny předměty příslušného semestru studia, sestavený vedoucím učitelem ročníku. Případný zápis dalších předmětů je nezbytné předem dohodnout s vyučujícím, předmět si zapsat do KOSu i indexu a zápis si nechat potvrdit na Studijním oddělení.

Přístup k počítačové síti FEL ČVUT

Administrativa týkající se vašeho studia je významnou měrou vedena s využitím informačního systému ČVUT. Jeho uživatelem se stanete následující pracovní den po dni zápisu do studia. V případě, že jste ještě nestudoval/a na ČVUT, bude Vaším inicializačním heslem heslo uvedené v rozhodnutí o Vašem přijetí ke studiu. Máte-li kladné rozhodnutí pro několik programů FEL, můžete použít kterékoliv heslo z uvedených na těchto rozhodnutích bez ohledu na to, pro který program jste se nakonec rozhodli. Podrobné informace naleznete na https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/informacni-system-cvut/uzivatele-a-pristup-do-is-cvut/heslo-cvut/.
V případě problému kontaktujte pracovníky Střediska výpočetní techniky a informatiky FEL v místnosti č. 118 (Technická 2, 1. patro).

Z počítačové sítě FEL ČVUT můžete:

Při používání počítačové sítě je každý student povinen se řídit Příkazem rektora č. 8/1999.

Evidenční list

Vyplníte čitelně u zápisu. Adresa trvalého bydliště musí odpovídat adrese v občanském průkazu, v případě cizinců v cestovním pasu. Cizí státní příslušníci vyplní rovněž svou aktuální kontaktní adresu na území ČR. Je-li kontaktní adresa odlišná od adresy trvalého bydliště, doporučujeme její sdělení i občanům ČR.

Zadání kontaktní adresy do KOSu

Případnou kontaktní adresu, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště, zadá každý student sám do KOSu bezprostředně poté, co do něj získá přístup, nejpozději však do 31. 10. 2014. Podrobnosti viz Vyhláška Studijního odd. FEL č. 12/2011

Průkaz studenta

Každý student si musí pořídit průkaz (kartu) studenta ČVUT. Vydává Výpočetní a informační centrum ČVUT, Vydavatelství průkazů, Bechyňova 3, Praha 6, a to nejdříve od 15. 9. 2014. S ohledem na možné fronty doporučujeme se přes internet objednat. Bez tohoto průkazu není možný vstup do zařízení ČVUT, účast na výuce apod.

Kde najdete důležité informace

Praha 26. 8. 2014

doc. Ing. Jiří Jakovenko, PhD., v. r., proděkan