Uznání zahraničního vzdělání

Informace o nostrifikaci

Pro uchazeče o studium, kteří dosáhli požadovaného vzdělání na školách v zahraničí, je podmínkou pro přijetí ke studiu uznání úspěšně složené závěrečné zkoušky na odpovídající škole v zahraničí podle zákona, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Potvrzení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení je třeba doručit nejpozději v den zápisu do studia konaného kontaktně, případně jeden den před on-line zápisem.