Zadání čísla účtu a kontaktní adresy v KOSu

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 15/2009

Studenti oznamují fakultě číslo bankovního účtu výhradně přímým vložením tohoto údaje do databáze KOS, nikoli písemnou formou.

Stejnou formou je ze strany studentů oznamována kontaktní adresa k doručování písemností - viz §63 zákona č. 111/1998 (zákon o vysokých školách). Pokud student kontaktní adresu nenahlásí, tzn. nevloží ji do databáze KOS, fakulta zasílá písemnosti na adresu trvalou.

Číslo bankovního účtu, příp. i kontaktní adresu je nezbytné vložit do databáze KOS nejpozději do 31. 10. 2009 (pozor: týká se i studentů magisterských programů, kteří studovali v bakalářském studiu na FEL!) dle následujícího postupu:

Po přihlášení do webového rozhraní KOSu se otevře v menu "Ostatní" formulář "Osobní údaje".

V tomto formuláři jsou aktivní dvě položky, "Upravit účet" a "Upravit kontaktní adresu".

Pokud se klikne na položku "Upravit účet" nebo "Upravit adresu", otevře se formulář "Změna osobních údajů", ve kterém se objeví obě možnosti změny.

Pro uložení změny kontaktní adresy slouží tlačítko "Ulož", které je dole pod tlačítkem "Kontaktní adresa". Pro uložení změny bankovního účtu slouží tlačítko "Ulož", které je dole pod tlačítkem "Bankovní účet".

U kontaktní adresy, při výběru poštovního směrovacího čísla (PSČ), se načtou v ostatních nabídkách (Okres, Obec, Část obce) příslušná data k tomuto PSČ. Ulice a číslo se doplní ručně.

Upozornění:
Doporučujeme pečlivou kontrolu vloženého čísla účtu i adresy pro doručování.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan