Rozvrhy pro kombinovanou formu studia

Program
Obor
Vedoucí učitel ročníku
Bakalářské studium
Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika doc. Dr. Ing. Pavel Kovář
Softwarové inženýrství a technologie Ing. Martin Komárek
Magisterské studium
Elektrotechnika, energetika a management
Management energetiky a elektrotechniky
doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc.
Elektrotechnika, energetika a management
Elektroenergetika
doc. Ing. Vladislav Kvasnička, CSc.

Práva a povinnosti vedoucího učitele ročníku