Časový plán akademického roku 2024/2025 FEL ČVUT

Zimní semestr

23. 9. 2024 – 16. 2. 2025
Počet výukových týdnů: 14
(1. týden výuky je lichý)*
23. 9. 2024 - 12. 1. 2025
Zahájení akademického roku** 23. 9. 2024
Imatrikulace studentů 1. ročníku 8. 10. 2024
Děkanský den 29. 10. 2024
Předběžné zápisy do letního semestru 4. 11. - 15. 11. 2024
Promoce bakalářů a inženýrů - podzimní termín 20. - 22. 11. 2024
Přihlášení k bakalářským a magisterským státním závěrečným zkouškám do 30. 11. 2024
Zimní prázdniny 23. 12. 2024 - 5. 1. 2025
Odevzdání bakalářských a diplomových prací do 7. 1. 2025
Zkouškové období (5 týdnů)*** 13. 1. - 16. 2. 2025
Zápisy do letního semestru 27. 1. - 17. 2. 2025
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studiu - zimní termín 27. 1. - 7. 2. 2025

* Týden od 6. 1. 2025 vyučován jako sudý.

** přípravné období pro zahraniční studenty začíná 14 dní před zahájením akademického roku

*** zápočty, klasifikované zápočty i zkoušky je nutné získat nejpozději do 16. 2. 2025

Svátky: 28. 10. 2024 (PO)

Děkanský den: 29. 10. 2024 (ÚT)

Letní semestr

17. 2. 2025 - 29. 6. 2025
Počet výukových týdnů: 14
(1. týden výuky je sudý)
17. 2. - 25. 5. 2025
Rozdělování studentů 1. ročníků bakalářského studia do bakalářských specializací 3. 3. - 27. 3. 2025
Promoce bakalářů a inženýrů - jarní termín 25. 3. 2025
Podání přihlášek k přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských programů pro akademický rok 2025/2026 do 31. 3. 2025
Předběžné zápisy do zimního semestru ak.r. 2025/2026 14. 4. - 25. 4. 2025
Přihlášení k bakalářským a magisterským státním závěrečným zkouškám do 30. 4. 2025
Rektorský den 14. 5. 2025 (ST)
Odevzdání bakalářských a diplomových prací do 23. 5. 2025
Přijímací zkoušky do magisterských programů pro akademický rok 2025/2026 (v oborových komisích) 26. 5. - 6. 6. 2025
Zkouškové období (předprázdninový termín - 5 týdnů) 26. 5. - 29. 6. 2025
Zápisy vyšších ročníků bakalářského a magisterského studia do akademického roku 2025/2026 9. 6. - 19. 9. 2025
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - letní termín 9. 6. - 19. 6. 2025
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - letní termín 9. 6. - 27. 6. 2025
Přijímací zkoušky do bakalářských programů pro akademický rok 2025/2026červen 2025
 -náhradní termín přijímací zkouškyčerven/září 2025
Zápisy studentů do prvního ročníku bakalářského studia pro akademický rok 2025/2026 (předprázdninový termín) červen 2025
Zápis studentů do prvního  ročníku magisterského studia pro akademický rok 2025/2026 (předprázdninový termín) červen 2025
Letní prázdniny (9 týdnů) 30. 6. - 31. 8. 2025
Zápisy do prvního ročníku bakalářského studia pro akademický rok 2024/2025 (pouze on-line) srpen 2025
Zkouškové období (poprázdninový termín, určeno pro opravné zkoušky - 1 týden)**** 1. 9. - 5. 9. 2025
Opravný termín pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studiu z června 2025 (pouze odborná část, podle návrhu státnicových komisí) 1. 9. - 5. 9. 2025
(podle možností kateder)
Zápisy do prvního ročníku bakalářského studia pro akademický rok 2025/2026 (poprázdninový termín) září 2025
Zápisy do prvního ročníku magisterského studia pro akademický rok 2025/2026 (poprázdninový termín) září 2025
Konec akademického roku 2024/2025 21. 9. 2025

**** zápočty, klasifikované zápočty i zkoušky je nutno získat nejpozději do 5. 9. 2025

Svátky: 18. 4. 2025 (PÁ), 21. 4. 2025 (PO), 1. 5. 2025 (ČT), 8. 5. 2025 (ČT)

Rektorský den: 14. 5. 2025 (ST)

Náhrada výuky: 6. 5. 2025 (ÚT) bude čtvrteční výuka (lichý týden) za 8. 5. (ČT)

 

Ostatní

Zahájení akademického roku 2025/2026 22. 9. 2025
Imatrikulace studentů 1. ročníku pro akademický rok 2025/2026 9. 10. 2025
Promoce bakalářů a inženýrů - podzimní termín 19. - 21. 11. 2025
Přihlášení k bakalářským a magisterským státním závěrečným zkouškám do 30. 11. 2025
Odevzdání bakalářských a diplomových prací do 6. 1. 2026
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studiu - zimní termín 26. 1. - 6. 2. 2026

24. 11. 2023 projednáno AS FEL

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., v. r., děkan

Kalendář Termíny FEL

 

Přehled termínů SZZ

Termín ZS Termín LS Odst. Směrnice děkana pro závěrečné práce a státní zkoušky
23. 9. - 23. 10 2024 17. 2. - 17. 3. 2025 3/2 Témata závěrečných prací vypisují katedry v jazyce českém nebo anglickém zpravidla během prvního měsíce po zahájení výuky v každém semestru.
do 24. 1. 2025 do 6. 6. 2025 3/3 ... vybrat si téma ... nejpozději před začátkem řádných zápisů do semestru (standardně v 5. semestru bakalářského studia a 3. semestru u studia magisterského)
do 9. 9. 2024 do 3. 2. 2025 3/3 Návrhy zadání musí vedoucí závěrečné práce předložit ke schválení vedoucímu katedry obhajoby nejpozději dva týdny před zahájením následujícího semestru.
do 22. 9. 2024 do 16. 2. 2025 3/4 Na návrh vedoucího katedry obhajoby děkan schválí zadání závěrečné práce nejpozději začátkem semestru,
27. 1. - 17. 2. 2025
(pro SZZ v LS 2024/2025)
9. 6. - 19. 9. 2025
(pro SZZ v ZS 2025/2026)
3/7 Student si zapisuje předmět "Bakalářská práce", resp. “Diplomová práce” v semestru, v němž předpokládá řádné ukončení studia.
do 7. 1. 2025 do 23. 5. 2025 3/7,8 Závěrečnou práci je třeba odevzdat ... v termínu uvedeném v časovém plánu.
Student je povinen odevzdat závěrečnou práci v semestru, ve kterém si předmět "Bakalářská práce", resp.“Diplomová práce” zapsal.
do 30. 11. 2024 do 30. 4. 2025 3/10 Student se přihlašuje ke státní závěrečné zkoušce v rámci děkanem stanovených termínů konání státních závěrečných zkoušek.
do 22. 1. 2025 do 4. 6. 2025 3/10 … nejpozději tři pracovní dny před prvním dnem příslušného termínu státních závěrečných zkoušek splní student svůj studijní plán

 Procesní portál Procesní diagramy