Časový plán akademického roku 2019/2020 FEL ČVUT

Zimní semestr

23. 9. 2019 – 16. 2. 2020
Počet výukových týdnů: 14
(1. týden výuky je lichý)*
23. 9. 2019 - 12. 1. 2020
Zahájení akademického roku** 23. 9. 2019
Imatrikulace studentů 1. ročníku první polovina října 2019
Předběžné zápisy do letního semestru 11.11 - 22. 11. 2019
Přihlášení k bakalářským i magisterským státním závěrečným zkouškám do 30. 11. 2019
Zimní prázdniny 23. 12. 2019 - 5. 1. 2020
Odevzdání diplomových a bakalářských prací do 7. 1. 2020
Zkouškové období (5 týdnů)*** 13. 1. - 16. 2. 2020
Zápisy do letního semestru 27. 1. - 17. 2. 2020
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - zimní termín 27. 1. - 7. 2. 2020
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - zimní termín 3. 2. - 7. 2. 2020

* Zimní semestr v souladu s názorem AS FEL začíná lichým týdnem podle oficiálního plánovacího kalendáře (pozor: týden od 6. 1. 2020 vyučován jako sudý),letní semestr pak začíná sudým týdnem.

** přípravné období pro zahraniční studenty začíná 14 dní před zahájením akademického roku

*** zápočty, klasifikované zápočty i zkoušky je nutné získat nejpozději do 16. 2. 2020

Svátky: 28. 10. 2019 (PO, sudé)

Letní semestr

Aktuální informace o úpravách Časového plánu najdete na stránce Koronavirus - souhrnné informace.

Úprava Časového plánu, pokud se do 1. 6. 2020 obnoví kontaktní výuka:
  • letní semestr probíhá 17. 2. - 20. 9. 2020
  • období výuky: 17. 2. - 5. 7. 2020
  • zkouškové období: 25. 5. - 20. 9. 2020
  • letní prázdniny: 6. 7. - 30. 8. 2020

Termíny mohou být posunuty s ohledem na aktuální opatření Vlády ČR.

17. 2. 2020 - 20. 9. 2020
Počet výukových týdnů: 14
(1. týden výuky je sudý)
17. 2. - 24. 5. 2020 5.7.2020
Rozdělování studentů 1. ročníků bakalářského studia do bakalářských specializací 2. 3. - 27. 3. 2020
Promoce bakalářů i inženýrů - jarní termín 26. 3. 2020
Podání přihlášek k přijímacímu řízení do bakalářských i magisterských programů pro akademický rok 2020/2021 do 31. 3. 2020
Předběžné zápisy do zimního semestru ak.r. 2020/2021 13. 4. - 24. 4. 2020
Přihlášení k bakalářským i magisterským státním závěrečným zkouškám do 30. 4. 2020
Rektorský den 13. 5. 2020 (ST)
Odevzdání bakalářských a diplomových prací do 22. 5. 2020
Přijímací zkoušky do magisterských programů pro akademický rok 2020/2021 (v oborových komisích) 25. 5. - 5. 6. 2020
Zkouškové období  25. 5. - 20. 9. 2020
Zápisy vyšších ročníků bakalářského i magisterského studia do akademického roku 2020/2021 8. 6. - 18. 9. 2020
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - letní termín 8. 6. - 18. 6. 2020
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - letní termín 8. 6. - 26. 6. 2020
Přijímací zkoušky do bakalářských programů pro akademický rok 2020/2021
 - náhradní termín přijímací zkoušky
29. 6. 2020
1. 9. 2020
Zápisy do prvního ročníku prezenční i kombinované formy bakalářského studia pro akademický rok 2020/2021 (předprázdninový termín) 2. 7. a 3. 7. (bude upřesněno)
Zápis studentů do 1. ročníku prezenční i kombinované formy magisterského studia (předprázdninový termín) 26. 6. 2020
Letní prázdniny (9 týdnů) 6. 7. - 30. 8. 2020 
Promoce bakalářů i inženýrů - letní termín 26. 8. - 28. 8. 2020
Opravný termín pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském i magisterském studiu z června 2020 (pouze odborná část, podle návrhu státnicových komisí) 31. 8. - 11. 9. 2020
(podle možností kateder, bakalářské SZZ první týden)
Zápisy do prvního ročníku prezenční i kombinované formy bakalářského studia pro akademický rok 2020/2021 (poprázdninový termín) 7. 9. 2020
Zápisy do prvního ročníku prezenční i kombinované formy magisterského studia pro akademický rok 2020/2021 (poprázdninový termín) 8. 9. 2020
Konec akademického roku 2019/2020 20. 9. 2020

zápočty, klasifikované zápočty i zkoušky je nutno získat nejpozději do 20. 9. 2020

Svátky: 10. 4. 2020 (PÁ, lichý), 13. 4. 2020 (PO, sudý), 1. 5. 2020 (PÁ, sudý), 8. 5. 2020 (PÁ, lichý)
Rektorský den: 13. 5. 2020 (ST)
Náhradní výuka: ve čtvrtek 9.4. 2020 bude páteční výuka, sudý týden, v úterý 5.5. 2020 bude páteční výuka, lichý týden

 

Ostatní

Zahájení akademického roku 2020/2021 21. 9. 2020
Imatrikulace studentů 1. ročníku pro akademický rok 2020/2021 7. 10. 2020
Přihlášení k bakalářským i magisterským státním závěrečným zkouškám do 30. 11. 2020
Odevzdání diplomových prací do 5. 1. 2021
Odevzdání bakalářských prací do 5. 1. 2021
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - zimní termín 25. 1. - 5. 2. 2021
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - zimní termín 1. 2. - 5. 2. 2021

23. 11. 2018 projednáno AS FEL

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., v. r., děkan

Kalendář Termíny FEL

 

 Procesní portál Procesní diagramy