Časový plán akademického roku 2021/2022 FEL ČVUT

Zimní semestr

20. 9. 2021 – 13. 2. 2022
Počet výukových týdnů: 14
(1. týden výuky je sudý)*
20. 9. 2021 - 9. 1. 2022
Zahájení akademického roku** 20. 9. 2021
Imatrikulace studentů 1. ročníku 7. 10. 2021
Předběžné zápisy do letního semestru 8.11 - 19. 11. 2021
Promoce bakalářů i inženýrů - podzimní termín 10. - 12. 11. 2021
Přihlášení k bakalářským i magisterským státním závěrečným zkouškám do 30. 11. 2021
Zimní prázdniny 20. 12. 2021 - 2. 1. 2022
Odevzdání bakalářských a diplomových prací do 4. 1. 2022
Zkouškové období (5 týdnů)*** 10. 1. - 13. 2. 2022
Zápisy do letního semestru 24. 1. - 14. 2. 2022
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - zimní termín 24. 1. - 4. 2. 2022
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - zimní termín 31. 1. - 4. 2. 2022

* Týden od 3. 1. 2022 vyučován jako lichý.

** přípravné období pro zahraniční studenty začíná 14 dní před zahájením akademického roku

*** zápočty, klasifikované zápočty i zkoušky je nutné získat nejpozději do 13. 2. 2022

Svátky: 28. 9. 2021 (ÚT), 28. 10. 2021 (ČT), 17. 11. 2021 (ST)

Letní semestr

14. 2. 2022 - 26. 6. 2022
Počet výukových týdnů: 14
(1. týden výuky je lichý)
14. 2. - 22. 5. 2022
Rozdělování studentů 1. ročníků bakalářského studia do bakalářských specializací 28. 2. - 25. 3. 2022
Promoce bakalářů i inženýrů - jarní termín 24. 3. 2022
Podání přihlášek k přijímacímu řízení do bakalářských i magisterských programů pro akademický rok 2022/2023 do 31. 3. 2022
Předběžné zápisy do zimního semestru ak.r. 2022/2023 11. 4. - 22. 4. 2022
Přihlášení k bakalářským i magisterským státním závěrečným zkouškám do 30. 4. 2022
Rektorský den 11. 5. 2022 (ST)
Odevzdání bakalářských a diplomových prací do 20. 5. 2022
Přijímací zkoušky do magisterských programů pro akademický rok 2022/2023 (v oborových komisích) 23. 5. - 3. 6. 2022
Zkouškové období (předprázdninový termín - 5 týdnů) 23. 5. - 26. 6. 2022
Zápisy vyšších ročníků bakalářského i magisterského studia do akademického roku 2022/2023 6. 6. - 16. 9. 2022
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - letní termín 6. 6. - 16. 6. 2022
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - letní termín 6. 6. - 24. 6. 2022
Přijímací zkoušky do bakalářských programů pro akademický rok 2022/2023
 - náhradní termín přijímací zkoušky
14. 6. 2022
21. 6. 2022
Zápisy do prvního ročníku prezenční i kombinované formy bakalářského studia pro akademický rok 2022/2023 (předprázdninový termín) 28. 6. 2022
Zápis studentů do 1. ročníku prezenční i kombinované formy magisterského studia (předprázdninový termín) 30. 6. 2022
Letní prázdniny (9 týdnů) 27. 6. - 31. 8. 2022
Zkouškové období (poprázdninový termín, určeno pro opravné zkoušky - 1 týden)**** 1. 9. - 9. 9. 2022
Opravný termín pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském i magisterském studiu z června 2022 (pouze odborná část, podle návrhu státnicových komisí) 1. 9. - 9. 9. 2022
(podle možností kateder)
Zápisy do prvního ročníku prezenční i kombinované formy bakalářského studia pro akademický rok 2022/2023 (poprázdninový termín) 7. 9. 2022
Zápisy do prvního ročníku prezenční i kombinované formy magisterského studia pro akademický rok 2022/2023 (poprázdninový termín) 8. 9. 2022
Konec akademického roku 2021/2022 18. 9. 2022

**** zápočty, klasifikované zápočty i zkoušky je nutno získat nejpozději do 9. 9. 2022

Svátky: 15. 4. 2022 (PÁ), 18. 4. 2022 (PO)
Rektorský den: 11. 5. 2022 (ST)

 

Ostatní

Zahájení akademického roku 2022/2023 19. 9. 2022
Imatrikulace studentů 1. ročníku pro akademický rok 2022/2023 27. 9. 2022
Promoce bakalářů i inženýrů - podzimní termín 9. 11. - 11. 11. 2022
Přihlášení k bakalářským i magisterským státním závěrečným zkouškám do 30. 11. 2022
Odevzdání diplomových prací do 10. 1. 2023
Odevzdání bakalářských prací do 10. 1. 2023
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - zimní termín 30. 1. - 10. 2. 2023
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - zimní termín 6. 2. - 10. 2. 2023

29. 1. 2021 projednáno AS FEL

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., v. r., děkan

Kalendář Termíny FEL

 

Přehled termínů SZZ

Termín ZS Termín LS Odst. Směrnice děkana pro závěrečné práce a státní zkoušky
20. 9.-20. 10 2021 14. 2.-14. 3. 2022 3/2 Témata závěrečných prací vypisují katedry v jazyce českém nebo anglickém zpravidla během prvního měsíce po zahájení výuky v každém semestru.
do 23. 1. 2022 do 5. 6. 2022 3/3 ... vybrat si téma ... nejpozději před začátkem řádných zápisů do semestru (standardně v 5. semestru bakalářského studia a 3. semestru u studia magisterského)
do 6. 9. 2021 do 31. 1. 2022 3/3 Návrhy zadání musí vedoucí závěrečné práce předložit ke schválení vedoucímu katedry obhajoby nejpozději dva týdny před zahájením následujícího semestru.
do 20. 9. 2021 do 14. 2. 2022 3/4 Na návrh vedoucího katedry obhajoby děkan schválí zadání závěrečné práce nejpozději začátkem semestru,
24. 1. - 14. 2. 2022 (pro SZZ v LS 2021/2022) 6. 6. - 16. 9. 2022 (pro SZZ v ZS 2022/2023) 3/7 Student si zapisuje předmět "Bakalářská práce", resp. “Diplomová práce” v semestru, v němž předpokládá řádné ukončení studia.
do 4. 1. 2022 do 20. 5. 2022 3/7,8 Závěrečnou práci je třeba odevzdat ... v termínu uvedeném v časovém plánu.
Student je povinen odevzdat závěrečnou práci v semestru, ve kterém si předmět "Bakalářská práce", resp.“Diplomová práce” zapsal.
do 30. 11. 2021 do 30. 4. 2022 3/10 Student se přihlašuje ke státní závěrečné zkoušce v rámci děkanem stanovených termínů konání státních závěrečných zkoušek.
do 26. 1. 2022 (BS), do 19. 1. 2022 (MS) do 1. 6.2022 3/10 … nejpozději tři pracovní dny před prvním dnem příslušného termínu státních závěrečných zkoušek splní student svůj studijní plán

 Procesní portál Procesní diagramy