Skupiny předmětů s rolí Z - Povinné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Všechny tyto skupiny zastávají ve studijních plánech stejnou roli. U každé skupiny jsou zobrazeny požadavky na její splnění. Skupiny jsou řazeny abecedně.

Skupiny předmětů s rolí Z - Povinné předměty

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Diplomová práce 30 30 1
Individuální projekty magisterské 5 10 1
Povinné oborové 74 74 19
Projekt v týmu magistersky 5 5 1


Stránka vytvořena 22.6.2024 05:50:43, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)