Skupina předmětů - 2021_BSITPS1 - Povinné předměty - specializace Enterprise Systémy

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | E | P | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty - specializace Enterprise Systémy
Min. kreditů: 21   Max. kreditů: 21   Min. předmětů: 4 Role: PS - Povinné předměty specializace
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B6B16ISP Procesní řízení 2P+2S+2D   Z,ZK Z 3 5 Náplava P.   13116
B6B36EAR Enterprise architektury 2P+2C+2D   KZ Z 3 5 Křemen P.   13136
B0B39KAJ Vývoj klientských aplikací v Javascriptu 2P+2C   Z,ZK L 4 5 Žára O.   13139
B2M32DSVA Distribuované systémy a výpočty 2P + 2C CS Z,ZK Z 5 6 Macejko P.   13132

Specializace Enterprise Systémy


Stránka vytvořena 21.6.2024 15:50:48, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)