Skupina předmětů - 2016_MLAKP - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 6 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B9M38PRM Projektové řízení a marketing 2P+1C CS Z,ZK Z 1 2 Žemlička P.   13138
B9M38PSL Přístrojové systémy letadel 2P+2L CS Z,ZK Z 1 6 Roháč J.   13138
B9M38TYP Týmový projekt 0P+6C CS KZ L 2 6 Roháč J.   13138
B3M37LRS Letecké rádiové systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Kovář P.   13137
B9M38LKS Letecké konstrukce a stavba letadel 3P+1C CS Z,ZK Z 3 5 Theiner R.   13138
B9M38POL Pohony letadel 3P+1C CS Z,ZK Z 3 5 Roháč J.   13138


Stránka vytvořena 18.4.2024 17:50:33, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)