Skupina předmětů - MOESEPO2 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | C | M | O | R | W
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 45   Max. kreditů: 45   Min. předmětů: 9 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE8M17OTT Optical&THz Techniques 2P+0L EN Z,ZK Z 1 3     13117
AE8M17ROL RF and Optical Engineering Lab 0P+4L EN Z Z 1 5     13117
AE8M17RFB RF Blocks Technology 6P+0L EN Z,ZK Z 1 7     13117
AE8M37MAM Microprocessors&Microcomputers 4P+2C EN Z,ZK Z 1 7     13137
AE8M17AEC Antennas and EMC 3P+1L EN Z,ZK L 2 5     13117
AE8M37CAD CAD and Numerical Methods in RF Engineering 2P+0C EN KZ L 2 3     13137
AE8M17WCP Wireless Channels&Propagation 4P+0C EN Z,ZK Z 3 5     13117
AE8M37ART Architectures of Rx/Tx Systems 4P+0L EN Z,ZK Z 3 5     13137
AE8M37RML Radio Systems Measurement lab 0P+4L EN Z Z 3 5     13137


Stránka vytvořena 27.5.2024 17:50:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)