Skupina předmětů - BOESBAP - Bakalářská práce

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Bakalářská práce
Min. kreditů: 9   Max. kreditů: 144   Min. předmětů: 1 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
ABAP9 Bakalářská práce - Bachelor thesis 28s CS Z L 6 9     13000
A8B14BAP Bakalářská práce 7s   Z L 6 9     13114
A8B15BAP Bakalářská práce 7s   Z L 6 9     13115
A8B16BAP Bakalářská práce 7s   Z Z,L 6 9     13116
A8B17BAP Bakalářská práce 7S   Z L 6 9     13117
A8B31BAP Bakalářská práce 7ZP CS Z L 6 9     13131
A8B34BAP Bakalářská práce 7C   Z L 6 9     13134
A8B35BAP Bakalářská práce 7S   Z L 6 9     13135
A8B36BAP Bakalářská práce 7s   Z L,Z 6 9     13136
A8B37BAP Bakalářská práce 7s   Z L 6 9     13137
A8B38BAP Bakalářská práce 0P+7C   Z L 6 9     13138
A8B39BAP Bakalářská práce 7S   Z L 6 9     13139


Stránka vytvořena 30.3.2023 17:50:18, semestry: Z/2023-4, Z,L/2022-3, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)