Skupina předmětů - 2020_MIBPRO2 - Projekt 2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Projekt 2
Min. kreditů: 6   Max. kreditů: 6   Min. předmětů: 1 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
125PIB2 Projekt 2 4C CS Z Z 3 6 Kabrhel M.   11125
2163034 Projekt IB II. 0P+4C CS Z * 3 6 Bašta J.   12116
A5M99PR2 Projekt 2 0P+4C CS Z Z 3 6 Kašpar P.   13138


Stránka vytvořena 30.3.2023 17:50:18, semestry: Z/2023-4, Z,L/2022-3, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)