Skupina předmětů - 2020_MIBP - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | K | O | P | R | S | T | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 50   Max. kreditů: 50   Min. předmětů: 12 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
124KPKP Konstrukce poz. staveb - komplexní přehled 3P CS ZK Z 1 4 Fiala C.   11124
124OSIB Osvětlení a akustika 2P CS KZ Z 1 4 Vychytil J.   11124
124ST1 Stavební tepelná technika 1 2P CS ZK Z 1 5 Tywoniak J.   11124
2161108 Přenosové jevy 2P+1C CS Z,ZK * 1 4 Barták M.   12116
A5M14RPI Rozvody elektrické energie a pohony 2P+1L CS Z,ZK Z 1 5 Lettl J.   13114
125ESB Ekologické systémy budov 2P CS KZ L 2 4 Frolík S.   11125
125EABU Energetický audit budov 2P+1C CS KZ L 2 4 Kabele K.   11125
2161109 Regulace v technice prostředí staveb 2P+1C CS Z,ZK * 2 4 Bašta J.   12116
2161567 Větrání a klimatizace 2P+1C CS Z,ZK 2 2 4 Zmrhal V.   12116
A5M38SZS Senzory a sítě 2P+1L CS Z,ZK L 2 4 Platil A., Ripka P.   13138
2161102 Sálavé a průmyslové vytápění 2P+1C CS Z,ZK * 3 4 Bašta J.   12116
B5M99SCT Technologie pro Smart Cities 2P+1C CS Z,ZK Z 3 4 Ferkl L.   13138


Stránka vytvořena 21.3.2023 15:50:25, semestry: Z/2024-5, Z,L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)