Skupina předmětů - METV - Physical Training

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Physical Training
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 5   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A0M03TVIII Tělesná výchova III 2s CS Z Z   1     13000
A0M03TVII Tělesná výchova II 2s CS Z L   1     13000
A0M03TVIV Tělesná výchova IV 2s CS Z L   1     13000
A0M03TVI Tělesná výchova I 2s CS Z Z   1     13000
03TV Tělesná výchova 2s   Z Z,L   1     13000
A0M03TVK Tělovýchovný kurz 7dní CS Z Z,L   1     13000


Stránka vytvořena 30.5.2024 17:50:46, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)