Skupina předmětů - CFNP - Celofakultní nabídka (všechny vypsané předměty)

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Celofakultní nabídka (všechny vypsané předměty)
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 999   Min. předmětů: 0 Role: F - Volitelné předměty-odborné
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.

Do této skupiny volitelných předmětů jsou zařazeny všechny předměty aktuálně vypsané na fakultě, které student nemá explicitně uvedené ve svém studijním plánu. Kredity za předměty z celofakultní nabídky se při hodnocení splněnosti studijního plánu uplatní pouze jako doplněk ke kreditům za předměty, které jsou plánem explicitně předepsané jako povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Absolvování předmětu z celofakultní nabídky může být pro studenta méně výhodné, než absolvování plánem nabídnutého volitelného předmětu. Plán může zvlášť nabízet volitelné předměty, které pomohou studentovi snáze splnit vstupní podmínky pro některý navazující studijní plán. Kredity se však počítají za oba.


Stránka vytvořena 15.7.2024 17:50:47, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)