Popis předmětu - XP35FSC1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP35FSC1 Řízení flexibilních struktur
Role:PV, S Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13135 Jazyk výuky:CS
Garanti:Hromčík M. Zakončení:ZK
Přednášející:Hromčík M. Kreditů:4
Cvičící:Hromčík M. Semestr:

Anotace:

Cílem tohoto kurzu je stručně seznámit posluchače s metodami modelování mechanických struktur za účelem optimalizace umístění senzorů a akčních členů. Dále následuje návrh robustního řízení prostorových módů pro účely tlumení.

Cíle studia:

Cílem tohoto kurzu je stručně seznámit posluchače s metodami modelování mechanických struktur za účelem optimalizace umístění senzorů a akčních členů. Dále následuje návrh robustního řízení prostorových módů pro účely tlumení.

Obsah:

Předmět je zaměřen na pokročilé řízení mechanických struktur s nezanedbatelnou flexibilitou. Všechny uvedené metody pro návrh řízení předpokládají dostupnost matematického modelu získaného metodou konečných prvků (FEM). Diskutována budou témata útlumu vibrací, pasivní i aktivní, řízení dopředné a zpětné vazby, kolokované a nespojené řízení a tvarování vstupních signálů. Úkoly návrhu řízení budou formulovány jako optimalizační úkoly, jmenovitě optimalizace H, včetně některých strukturálních omezení na ovladači.

Osnovy přednášek:

Osnova: Flexibilní struktury modelů: vstupní výstupní modely Flexibilní struktury modelů: stavové modely Flexibilní struktury beze změny: metody návrhu klasického řízení Flexibilní modely struktur: optimální řízení Flexibilní modely struktur: robustní ovládání Aktivní tlumicí systémy Kontrola tvaru Aeroelastické systémy Aktivní potlačení chvění Případová studie 1: aktivní tlumicí systém vozu metra Případová studie 2: flexibilní letadlo Airbus ACFA 2020 Případová studie 3: morfovací křídlo a aktivní tlumení kmitání Závěrečné shrnutí

Osnovy cvičení:

Aeroelastické systémy Aktivní potlačení chvění Případová studie 1: aktivní tlumicí systém vozu metra Případová studie 2: flexibilní letadlo Airbus ACFA 2020 Případová studie 3: morfovací křídlo a aktivní tlumení kmitání

Literatura:

G. Schandl, P. Lugner, C. Benatzky, M. Kozek, A. Stribersky:
"Comfort enhancement by an active vibration reduction system for a flexible railway car body"; International Journal of Vehicle System Dynamics, 45 (2007), 9; 835 - 847.
M. Kozek, C. Benatzky, A. Schirrer, A. Stribersky:
"Vibration Damping of a Flexible Car Body Structure Using Piezo-Stack Actuators"; awarded as Best Application Paper at the 17th IFAC World Congress, Seoul, Korea (invited paper); 07-06-2008 - 07-11-2008; in: "Proceedings of the 17th IFAC World Congress", (2008), 6 pages.
C. Benatzky, M. Kozek, H. Jörgl:
"Comparison of controller design methods for a scaled metro vehicle - flexible structure experiment"; American Control Conference, New York City, USA,; 07-11-2007 - 07-13-2007; in: "Proceedings of the 2007 American Control Conference", (2007), ISBN: 1-4244-0989-6; Paper ID WeA06.4, 6 pages.

Požadavky:

Základy teorie řídicích systémů. Modelování a simulace. Systémy a signály.

Poznámka:

Cílem tohoto kurzu je stručně seznámit posluchače s metodami modelování a řízení mechanických struktur.

Klíčová slova:

FEM model, optimalizace umístění senzorů, aktivní tlumení

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S
DKYR_2020 Před zařazením do oboru PV


Stránka vytvořena 25.5.2024 11:50:45, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)