Popis předmětu - B3MPVT1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3MPVT1 Práce v týmu
Role:  Rozsah výuky:0P+4S
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Drábek T. Zakončení:KZ
Přednášející:Osob je mnoho Kreditů:6
Cvičící:Drábek T., Drbohlav O., Hlinovský M., Mužák P., Šipoš M. Semestr:L

Anotace:

Týmová práce je základem většiny činností, které lidé ve firmách i v osobním životě vykonávají. V tomto předmětu si můžou studenti vyzkoušet, jak v týmu řešit technické zadání, jak spolupracovat, jak spolu komunikovat a jak řešit problémy například se zpožděním projektu, jak zahrnout do plánu vnější vlivy apod.

Obsah:

Týmová práce je základem většiny činností, které lidé ve firmách i v osobním životě vykonávají. V tomto předmětu si můžou studenti vyzkoušet, jak v týmu řešit technické zadání, jak spolupracovat, jak spolu komunikovat a jak řešit problémy například se zpožděním projektu, jak zahrnout do plánu vnější vlivy apod.
1. týden – úvodní přednáška, sestavení týmu a výběr témat
2. týden – odborná přednáška
3. týden – odevzdání projektového plánu
4. týdnu – odborná přednáška
7. –8. týden – prezentace průběžné zprávy
9. –11. týden – diskuzní schůzka
14. týden – odevzdání závěrečné zprávy
1. týden ve zkouškovém období – prezentace závěrečné zprávy
Studenti odevzdávají svoji práci přes Moodle, kde jsou také všechny informace k předmětu.

Osnovy přednášek:

Studenti se rozdělí na týmy, které řeší vypsané projekty zaměstnanci fakulty. Práce na projektech je kontrolována v polovině semestru prezentací, kde studenti informují koordinátory o průběžné práci na tématu. Zadavatel tématu tým hodnotí v průběhu řešení projektu, a to zejména za kvalitu zpracování zadání, komunikaci a dokumentaci. Koordinátor předmětu hodnotí kvalitu závěrečné zprávy a prezentace během semestru. Externí pracovník z průmyslu hodnotí kvalitu závěrečných zpráv a závěrečné prezentace.

Osnovy cvičení:

Literatura:

Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 2013, ISBN 1935589679, 9781935589679

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 7.2.2023 17:51:22, semestry: L/2021-2, Z,L/2022-3, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)