Popis předmětu - B2M37CIR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2M37CIR Číslicové obvody a jejich implementace v radiotechnice
Role:PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:Skalický P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Skalický P., Vítek S. Kreditů:6
Cvičící:Skalický P., Vítek S. Semestr:L

Anotace:

Předmět je určen pro studenty, kteří se chtějí naučit prakticky navrhovat obvody číslicového zpracování signálů a prakticky je ověřit na vývojových deskách se signálovými procesory nebo specializovanými obvody. Pozornost je soustředěna na realizaci modulátorů a obvodů číslicové konverze signálu, algoritmů kódování/dekódování, které jsou součástí komunikačního řetězce a hlavně jejich efektivní realizaci s minimálním potřebným výpočetním výkonem použitého procesoru nebo hardwaru.

Cíle studia:

Návrh složitějších a výkonově efektivních obvodů číslicového zpracování signálů a jejich praktické ověření na vývojových deskách se signálovými procesory nebo specializovanými obvody.

Osnovy přednášek:

1. Architektury rychlých A/D převodníků a metody zvyšování jejich výkonu
2. Efektivní implementace decimace a interpolace (obvodová i programová)
3. Kvantování aritmetických operací, důsledky ošetřené a neošetřené aritmetiky
4. Implementace náročných číslicových filtrů, možnosti snížení výpočetního výkonu
5. Využití změny vzorkovacího kmitočtu k efektivní implementaci
6. Efektivní implementace generátorů kódů a prokladačů
7. Programové a obvodové implementace zabezpečení přenášených dat
8. Možnosti implementace digitálních subsystému v mf a vf pásmu programovatelnými obvody
9. Obvodová implementace základních operací diskrétní soustavy (rychlého sčítání a násobení, DA, CORDIC)
10. Obvodové a programové řešení kmitočtových syntezátorů
11. Modifikace kmitočtových syntezátorů pro modulace ovlivňující amplitudu, fázi a kmitočet.
12. Implementace modulátorů/demodulátorů, zpracování komplexní obálky
13. Zvyšování výpočetního výkonu programových řešení, paralelizace algoritmů VLIW, multiprocesorové systémy
14. Up/down konvertory, popis, vlastnosti a využití v obvodových sadách

Osnovy cvičení:

1. Simulace vlastností reálné aritmetiky, aritmetický šum
2. Vlastnosti simulátoru a DSK boardu se signálovým procesorem
3. Efektivní implementace procesu decimace, ověření vlastností
4. Návrh a realizace DDS kmitočtového syntezátoru
5. Návrh a realizace číslicového modulátoru FSK ve vývojovém modulu
6. Návrh FSK demodulátoru v programu Matlab
7. Realizace demodulátoru FSK ve vývojovém modulu
8. Návrh filtru s více vzorkovacími kmitočty
9. Efektivní implementace soustavy s více vzorkovacími kmitočty
10. Realizace modulátoru QPSK
11. Číslicově řízený fázový závěs DPLL
12. Realizace obnovy symbolové rychlosti demodulátoru QPSK
13. Implementace obvodu CORDIC
14. Dokončení úloh

Literatura:

1. Analog Devices High Speed Design Technique. Norwood: Analog Devices. 2000
2. Kuo.S.M: Real-Time Digital Signal Processing, John Wiley, 2006
3. Skalický, P.: Číslicové systémy v radiotechnice. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004.
4. Skalický.P.: Aplikace signálových procesorů, Vydavatelství ČVUT, Praha 2003
5. Skalický, P.: Aplikace signálových procesorů - cvičení. Praha : Vydavatelství ČVUT, Praha 2003

Požadavky:

V předmětu se předpokládají znalosti základů číslicového zpracování signálu, číslicové a mikroprocesorové techniky.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Klíčová slova:

DSP, systémy s několika vzorkovacími kmitočty, obvodové akcelerátory, efektivní implementace

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK8_2021 Komunikace a zpracování informace PV 2,4


Stránka vytvořena 29.3.2023 05:50:29, semestry: Z/2024-5, Z,L/2022-3, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)