Popis předmětu - BVB31UBI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BVB31UBI Úvod do bioinženýrství
Role:  Rozsah výuky:2P+1C+3D
Katedra:13131 Jazyk výuky:CS
Garanti:Novotný M. Zakončení:KZ
Přednášející:Holub J., Ježdík P., Kléma J., Kybic J., Novotný M. Kreditů:3
Cvičící:Fabián V., Havlík J., Ježdík P., Novotný M. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=5608

Anotace:

Předmět provádí studenty základy biomedicínského inženýrství a prezentuje praktické příklady na projektech prováděných fakultnímy tými.

Cíle studia:

•Rozumět různým rolím biomedicínského inženýra v systému zdravotní péče a výzkumu a vývoji •Schopen zasadit obor biomedicínského inženýrství do historického a etického rámce •Popsat a definovat různé aplikace biomedicínského inženýrství •Mít přehled o možných směrech studia a projektech vedených na fakultě

Obsah:

Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled o problematice a rozsahu oboru biomedicínského inženýrství. Z toho důvodu předmět poskytuje jak základní vhled do technických a medicínských aspektů biomedicínského inženýrství, tak také stručný úvod do historie a etické problematiky oboru. Dalším cílem je představit studentům bakalářského programu Lékařská elektronika a bioinformatika možné směry studia a projekty, do kterých se mohou zapojit. Proto lze blok přednášek zaměřený na technickou a medicínskou tématiku rozdělit do dvou úrovní. V první úrovni přednášky ilustrují šíři biomedicínského inženýrství. Ve druhé úrovni se pak přednášky hlouběji zaměřují na témata, se kterými se budou studenti ve studiu nadále setkávat. Předmět je primárně koncipován pro studenty prvního semestru Bc. oboru Lékařská elektronika a bioinformatika.

Osnovy přednášek:

1. Bioinženýrství: Obecný, historický a etický rámec bioinženýrství
2. Lékařská technika: Design lékařských přístrojů
3. Lékařská technika: Biologické signály a jejich analýza
4. Lékařská technika: Diagnostika
5. Diagnostika: Neurodegenerativní onemocnění
6. Diagnostika: Analýza epileptiformní aktivity
7. Diagnostika: Zpracování lékařských obrazů
8. Diagnostika: Bioinformatika a Data mining
9. Diagnostika: Genetika pro neuroinženýrství
10. Lékařská technika: Terapie
11. Terapie: Epileptochirurgie a komentovaný záznam operace
12. Lékařská technika: Protetika a wearables
13. Osobní zkušenost absolventů
14. Lékařská technika: Modely

Osnovy cvičení:

1. Praktické cvičení: Lékařská technika
2. Praktické cvičení: Rehabilitační technika
3. Praktické cvičení: Speciální technika
4. Exkurze I / Video-prezentace
5. Exkurze II / Video-prezentace
6. Praktické cvičení: RTG a CT bio materiálů

Literatura:

[1] Rozman, J. (2006) Elektronické přístroje v lékařství. Praha. Academia, Česká matice technická, č. spisu 494, roč. 111. ISBN 80-200-1308-3.
[2] Enderle, J. D., & Bronzino, J. D. (2012). Introduction to biomedical engineering (3rd ed.). Burlington, Mass.: Academic Press.
[3] Bronzino, J., Peterson, D. (2015). Biomedical Engineering Fundamentals. Boca Raton: CRC Press, https://doi.org/10.1201/b15482 (dostupné jako ebook na stránkách Ústřední knihovny ČVUT)

Požadavky:

Předmět nemá prerekvizity.

Klíčová slova:

Biomedicínské inženýrství, úvod. lékařská technika, diagnóza, terapie

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 21.6.2024 15:50:48, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)