Popis předmětu - A8B37DCMA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A8B37DCMA Digitální komunikace
Role:PV, PO Rozsah výuky:3P+1C
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:Sýkora J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Sýkora J. Kreditů:6
Cvičící:Hron P., Lukáč J., Puričer P., Sýkora J. Semestr:Z

Anotace:

Předmět pokrývá základy teorie digitální komunikace: modulace, klasické kódování, modely kanálu a základní principy dekódování. Výklad je systematicky budován v teoretické linii, která umožňuje rozkrýt vnitřní vazby a principy. To umožní studentům vybudovat si znalosti a aktivním způsobem je užít při návrhu a konstrukci komunikačního systému. Předmět vytváří základnu pro navazující pokročilé kurzy teorie komunikace.

Osnovy přednášek:

1. Digitální modulace a kódování, základní vlastnosti, klasifikace.
2. Digitální modulace bez paměti - linerání/nelineární (PSK, QAM, FSK, ...).
3. Digitální modulace s pamětí - lineární/nelineární (TCM, CPFSK, CPM, ...).
4. Space-time, adaptivní a multiplexní (ODFM) digitální modulace.
5. Výkonová spektrální hustota digitálně modulovaného signálu.
6. Základní principy kanálového kódování.
7. Lineární kódy nad konečným tělesem. Blokové kódy.
8. Konvoluční kódy, přenosová funkce.
9. Kódy v konstelačním prostoru, kódované modulace, TCM.
10. Základní modely kanálu (AWGN, lineární).
11. Demodulace a dekódování, dekodér minimalizující pravděpodobnost chyby.
12. Dekódování FSM kódů, Viterbiho algoritmus.
13. Chybovost dekodéru, union bound, pravděpodobnost párové chyby.
14. Úvod do pokročilého kódování/dekódování, mnoho-uživatelská komunikace.

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. J. G. Proakis: Digital Communications. McGraw-Hill. 2001
2. D. Tse, P. Viswanath: Fundamentals of Wireless Communications, Cambridge University Press, 2005
3. E. Biglieri: Coding for Wireless Channels, Springer, 2005
4. B. Vucetic, J. Yuan: Space-Time Coding, John Wiley & Sons, 2003
5. Goldsmith: Wireless communications, Cambridge University Press, 2005
6. B. Vucetic, J. Yuan: Turbo codes - principles and applications, Kluwer academic publishers, 2000
7. Oppermann I., Hamalainen M., Iinatti J.: UWB theory and applications, John Wiley & Sons, 2004
8. Meyr, H., Moeneclaey, M., Fechtel, S. A.: Digital Communication Receivers-Synchronization, Channel
Estimation and Signal Processing. John Wiley. 1998
9. Mengali, U., D'Andrea, A. N.: Synchronization Techniques for Digital Receivers. Plenum Press. 1997
10. R. E. Blahut: Algebraic codes for data transmission, Cambridge University Press, 2006
11. T. M. Cover, J. A. Thomas: Elements of Information Theory, John Wiley & Sons, 1991
12. S. M. Kay: Fundamentals of statistical signal processing-estimation theory, Prentice-Hall 1993
13. S. M. Kay: Fundamentals of statistical signal processing-detection theory, Prentice-Hall 1998

Požadavky:

Žádné

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKYR_2021 Před zařazením do oboru PV 5
BPOES_2020 Před zařazením do oboru PO 5


Stránka vytvořena 24.6.2024 05:50:47, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)