Popis předmětu - XP16EES

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP16EES Efektivnost v energetických systémech
Role:S Rozsah výuky:2P+4D
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Starý O. Zakončení:ZK
Přednášející:Králík T., Starý O. Kreditů:4
Cvičící:Králík T., Starý O. Semestr:Z,L

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se vznikajícími problémy spojenými s decentralizací a liberalizací energetických trhů. Jedná se o dvě hlavní skupiny otázek: jak řešit ekonomické otázky na propojených trzích a jak řešit ekonomické problémy v rámci decentralizovaného trhu. V průběhu kurzu se studenti naučí připojit technické výpočty s určením ekonomických proměnných - zejména cen. Klíčovými otázkami jsou zóny dodávek, tranzitní platby, podílení se na krytí ztrát, náklady redispečinku. Dalšími tématy jsou rozdělování nákladů mezi zákazníky, stanovení sazeb za elektřinu, dělení účinků decentralizované výroby a dalších. V rámci předmětu budou studenti analyzovat výpočty a postupy, které jsou v současné době používané v rámci propojené elektrické sítě. Cílem je analyzovat a identifikovat silné a slabé stránky těchto procesů.

Osnovy přednášek:

1. Technické prvky a jejich fungování v rámci elektrizační soustavy
2. Ekonomika elektroenergetiky
3. Regulace odvětví elektroenergetiky: principy a instituce
4. Regulace (energetických) monopolů
5. Ekonomika distribuce elektřiny
6. Ekonomika přenosu elektřiny
7. Výroba elektřiny a velkoobchodní trh
8. Tarify za elektřinu
9. Prodej elektřiny
10. Regionální soustavy a trhy s elektřinou
11. Elektřina a zemní plyn
12. Regulace elektroenergetiky a změny na trhu s elektřinou
13. Ekonomika pokročilých trhů s elektřinou
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

Literatura:

Povinná literatura:
1. Ignacio J. Pérez-Arriaga, Regulation of the Power Sector, Springer, London, Springer-Verlag London 2013
Doporučená literatura:
2. Daniel Kirschen, Goran Strbac, Fundamentals of Power System Economics, John Wiley & Sons, 2005
3. Darryl R. Biggar,‎ Mohammad Reza Hesamzadeh, The Economics of Electricity Markets, Wiley-IEEE Press; 1 edition (September 22, 2014)

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 21.6.2024 15:50:48, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)