Popis předmětu - XP38SSA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP38SSA Senzory a sběrnice pro automobily
Role:S Rozsah výuky:2P+1C
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Novák J. Zakončení:ZK
Přednášející:Novák J. Kreditů:3
Cvičící:Novák J. Semestr:

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/XP38SSA

Anotace:

Předmět je úzce zaměřen na řešení datových přenosů z pokročilých senzorů ve vnitřních heterogenních sítích vozidel. Jedná se zejména o propojení moderních širokopásmových automobilových senzorů s vnitřní vozidlovou komunikační infrastrukturou. Principy těchto senzorů (kamera, radar, LIDAR, ultrazvukové, .) jsou probírány včetně jejich požadavků na datovou komunikaci. Technologie vozidlových sítí (CAN, LIN, FlexRay, and Ethernet) jsou popsány současně s algoritmy pro plánování, časovou synchronizaci a QoS pro přenosy v reálném čase. Diskutovány jsou také požadavky EMC v těchto distribuovaných systémech. Výuka bude organizována částečně formou přednášek, částečně formou konzultací znalostí získaných samostudiem. Projektově orientovaná cvičení budou řešena v laboratořích katedry, v případě specifických potřeb i v laboratořích Škody Auto v Praze.

Cíle studia:

Prohloubit znalosti ve vybraných oblastech týkajících se senzorů a přenosu jimi generovaných datových toků v automobilech.

Obsah:

Principy automobilových senzorů (kamera, radar, LIDAR, ultrazvukové …) jsou probírány včetně jejich požadavků na datovou komunikaci. Technologie vozidlových sítí (CAN, LIN, FlexRay, and Ethernet) jsou popsány současně s algoritmy pro plánování, časovou synchronizaci a QoS pro přenosy v reálném čase. Diskutovány jsou také požadavky EMC v těchto distribuovaných systémech.

Osnovy přednášek:

1. Automobilové distribuované systémy - koncepce.
2. Kamery a kamerové systémy - princip funkce, aplikace, vestavěné zpracování dat, jejich přenos.
3. Radary a radarové systémy - princip funkce, aplikace, vestavěné zpracování dat, jejich přenos.
4. LIDARy - princip funkce, aplikace, vestavěné zpracování dat, jejich přenos.
5. Ultrazvukové senzory - princip funkce, aplikace, vestavěné zpracování dat, jejich přenos.
6. Speciální senzory ("klepání" motoru, deště apod.) - princip, aplikace, vestavěné zpracování dat, jejich přenos.
7. In-vehicle communication infrastructure - principy.
8. CAN (Controller Area Network), návrh vnitřní sítě vozidla, plánování.
9. LIN (Local Interconnect Network), návrh vnitřní sítě vozidla, plánování.
10. FlexRay návrh vnitřní sítě vozidla, plánování.
11. Automobilový Ethernet.
12. Audio/Video Bridging, časově citlivé sítě.
13. Časová synchronizace, synchronní a isochronní streaming.
14. Testování a EMC automobilových distribuovaných systémů.

Osnovy cvičení:

1.-7.  týden: Projekt 1 - Návrh simulace prostředí vybrných automobilových senzorů
8.-14.  týden: Project 2 - Nárh vnitřního automobilového komunikačního systému se specifickými omezeními

Literatura:

Povinná literatura:
1. Turner J.: Automotive Sensors, Momentum Press 2009, ISBN: 978-1606500095
2. Jain V., Heydari P.: Automotive Radar Sensors in Silicon Technologies, Springer; 2012, ISBN: 978-1441967749
3. Corea C., Kozierok C.M.: Automotive Ethernet - The Definitive Guide, Intrepid Control Systems 2014, ISBN: 978-0990538806
Doporučená literatura:
1. Marek J., Trah H.P., Suzuki Y., Yokomori I.: Sensors for Automotive Applications, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. 2005, ISBN: 978-3527295531
2. Natale, M., Zeng, H. at al.: Understanding and Using the Controller Area Network Communication Protocol: Theory and Practice, Springer; 2012, ISBN: 978-1461403135

Požadavky:

Základní znalosti principů senzorů a datových komunikací.

Klíčová slova:

Přenos dat, senzor, senzorové sítě, heterogenní sítě vozidel.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 25.5.2024 11:50:45, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)