Popis předmětu - BV002TF2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BV002TF2 Teoretická fyzika 2
Role:  Rozsah výuky:3P+1C
Katedra:13102 Jazyk výuky:
Garanti:Kulhánek P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Kulhánek P. Kreditů:4
Cvičící:Krpenský A., Kulhánek P. Semestr:L

Webová stránka:

www.aldebaran.cz/studium/tf/

Anotace:

Předmět je věnován základům kvantové teorie. Přednáška je důsledně vedena v Diracově symbolice. Jde o druhý díl čtyřdílného cyklu teoretické fyziky.

Cíle studia:

Vznešené

Obsah:

Předmět je věnován základům kvantové teorie. Přednáška je důsledně vedena v Diracově symbolice. Jde o druhý díl čtyřdílného cyklu teoretické fyziky pro doktorské studium.

Osnovy přednášek:

1. Základní principy: vztah mezi analytickou a kvantovou mechanikou
2. Operátory: Hermitovy a unitární operátory. Diracova symbolika.
3. Měření v kvantové teorii. Kompatibilita, Heisenbergovy relace neurčitosti.
4. Teire reprezentací: x, p, E reprezentace. Vlnová funkce.
5. Schrodingerova rovnice, jednoduché příklady.
6. Harmonický oscilátor - kreační a anihilační operátory.
7. Centrální pole, kvantová čísla.
8. Časový vývoj. Ehrenfestovy teorémy.
9. Fermiony a bosony: Spin. Pauliho princip.
10. Základy kvantové teorie pole: Feynmanovy diagramy. CPT invariance.
11. Elementární částice - kvarky a leptony, interakce.
12. Základy Weinbergovy-Salamovy elektroslabé teorie.
13. Symetrie, narušení symetrie
14. Kvazičástice - fonony, magnony, polarony, plazmony ...

Osnovy cvičení:

příklady na operátory komutační relace Diracova symbolika Harmonický oscilátor, různá řešení atom vodíku jámy a bariéry tunelový jev kvantová čísla Feynmanovy diagramy

Literatura:

1. P. Kulhánek: Vybrané kapitoly z teoretické fyziky, AGA 2017
2. E. M. Lifshitz, L. D. Landau. Course in Theoretical Physics 3: Quantum Mechanics, Elsewier Science, 2003

Požadavky:

Teoretická fyzika 1

Klíčová slova:

kvantová fyzika, Diracova symbolika, časový vývoj, Schrödingerova rovnice

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 27.2.2024 05:51:10, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)