Popis předmětu - BEV002UAK

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BEV002UAK Introduction to Acoustics
Role:  Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13102 Jazyk výuky:EN
Garanti:Jiříček O. Zakončení:KZ
Přednášející:Jandák V., Jiříček O. Kreditů:4
Cvičící:Bálek R., Jandák V., Jiříček O., Plocek J. Semestr:L

Webová stránka:

acs.feld.cvut.cz

Anotace:

The subject provides overview of main parts of acoustics. In first lectures there is introduction to basic types of sound fields, its solutions and properties. Next chapter deals with introduction to building and room acoustics. The second half of the course deals with introductions to physiological acoustics, psychoacoustics, musical acoustics, hygiene legislation and ultrasound, infrasound and their measurement.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE0B02UAK

Obsah:

The subject provides overview of main parts of acoustics. In first lectures there is introduction to basic types of sound fields, its solutions and properties. Next chapter deals with introduction to building and room acoustics. The second half of the course deals with introductions to physiological acoustics, psychoacoustics, musical acoustics, hygiene legislation and ultrasound, infrasound and their measurement.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE0B02UAK

Osnovy přednášek:

1. Sound and basic acoustic variables.
2. Sound in free space and rooms, interference and diffraction.
3. Types of sound sources and their properties.
4. Foundation of building acoustics, hall diagnostics.
5. Noise, its measurements and evaluation.
6. Noise legislation, noise surveys.
7. Vibration and its measurement.
8. Transient sound field.
9. Psychoacoustics, musical acoustics.
10. Elastic waves in solids, properties and propagation.
11. Piesoelectric phenomenon.
12. Generation and receiving of elastic waves.
13. Ultrasound, infrasound.
14. Sound and light.

Osnovy cvičení:

1. Levels and decibels.
2. Sound fields of basic sound sources.
3. Sound pressure and intensity.
4. Sound pressure measurements.
5. Frequency analysis, 1/3-octave.
6. FFT and other analyses.
7. Examples of interference and sound fields in rooms.
8. Sound reflection measurements.
9. Vibration measurements.
10. Non-steady sound field.
11. Measurements of non-steady sound.
12. Basic properties of ultrasound field.
13. Ultrasound transducers.
14. Measurements of ultrasound.

Literatura:

1. Beranek L.L., Noise and Vibration Control, INCE, 1988
2. Kuttruff H.,, Room Acoustics, Applied Science Publishers LTD
3. Fahy F., Fundamentals of Noise and Vibration, E & FN SPON, 1998

Požadavky:

Laboratory tasks, Final test.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6

Klíčová slova:

Acoustics, sound, noise, sound perception

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 25.2.2024 07:51:02, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)