Popis předmětu - BV002ASF

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BV002ASF Astrofyzika
Role:  Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13102 Jazyk výuky:CS
Garanti:Červenka M. Zakončení:KZ
Přednášející:Červenka M., Kulhánek P. Kreditů:4
Cvičící:Červenka M., Kulhánek P. Semestr:L

Webová stránka:

https://www.aldebaran.cz/studium/asf/

Anotace:

Přednáška "Astrofyzika" je volným pokračováním přednášek z fyziky. Na relativně poutavé oblasti si student zopakuje podstatnou část fyziky (mechaniku, optiku, relativitu, kvantovou teorii, záření, diferenciální a integrální počet). Studenti se seznámí i s některými numerickými metodami a někteří se zapojí do tvorby www stránek. Přednáška je doplněna praktickým třídenním soustředěním.

Cíle studia:

Vznešené

Obsah:

Přednáška "Astrofyzika" je volným pokračováním přednášek z fyziky. Na relativně poutavé oblasti si student zopakuje podstatnou část fyziky (mechaniku, optiku, relativitu, kvantovou teorii, záření, diferenciální a integrální počet). Studenti se seznámí i s některými numerickými metodami a někteří se zapojí do tvorby www stránek. Přednáška je doplněna praktickým třídenním soustředěním.

Osnovy přednášek:

1. Vznik a vývoj hvězd. Hyashiho linie. Termojaderná reakce. HR diagram.
2. Závěrečná stadia vývoje hvězd. Bílý trpaslík, neutronová hvězda, černá díra.
3. Spektrum hvězd, spektrální třídy. Záření. Co lze určit ze spektra. Dopplerův jev.
4. Proměnné hvězdy. Cefeidy, zákrytové proměnné, novy, supernovy.
5. Sluneční soustava. Keplerovy a Newtonovy zákony, komety, meteory, asteroidy.
6. Vnitřní a vnější planety. Kosmický výzkum.
7. Okolí Sluneční soustavy. Mlhoviny, hvězdokupy, Galaxie, galaxie.
8. Astronomické souřadnice, měření času, souhvězdí.
9. Základy optiky. Fermatův princip, aberace.
10. Optické přístroje. Typy dalekohledů, multisystémy, odlévání zrcadel.
11. Vesmír jako celek - kosmologie. Vývoj Vesmíru. Friedmanovy modely.
12. Rané fáze vývoje Vesmíru. Reliktní záření. Syntéza prvků.
13. Vznik Vesmíru. Inflační modely. Teorie interakcí.
14. Velkorozměrová struktura Vesmíru.
Osnova je upravována dle aktuálního dění v astrofyzice

Osnovy cvičení:

1. Newtonův gravitační zákon.
2. Numerické řešení diferenciálních rovnic.
3. Zákony zachování energie, hybnosti a momentu hybnosti.
4. Typy rotací, rotační pohyby, rotace kapaliny, víry.
5. Keplerovy zákony.
6. Pogsonova rovnice.
7. Dopplerův jev.
8. Astronomická souřadnice a čas.
9. Základy optiky, Fermatův princip.
10. Metrika, měření vzdálenosti, metrický tenzor.
11. Friedmanovy modely.
12. Elementární částice, sestavování Feynmanových diagramů.
13. Lorentzova transformace.
14. Gravitační rudý posuv, kosmologický rudý posuv, dilatace času. Srovnání.
Obsah cvičení je upravován dle aktuálního dění v oboru

Literatura:

1. Kulhánek P. a kol.: ASTROFYZIKA: rozsáhlý www komplex (https://www.aldebaran.cz/astrofyzika/) 2020
2. Kulhánek P., Červenka M.: Astrofyzika v příkladech (https://www.aldebaran.cz/studium/astrofyzika.pdf).
3. Peratt A.: Physics of the Plasma Univers, Springer-Verlag, 1991

Požadavky:

Docházka na cvičení a dosažení minimálně 50% úspěšnosti v testu na www.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6

Klíčová slova:

astrofyzika, kosmologie, relativita, kvantová teorie

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 28.3.2023 17:50:13, semestry: Z/2022-3, Z/2024-5, Z/2023-4, L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)